Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BA303 Principles of Marketing 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Öğrencilere pazarlama temel kavram ve bilgilerinin aktarılması ile pazarlama kavramlarını ve tekniklerini özümseme, sentezleme ve uygulama olanağının sağlanması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Mustafa Kemal Yılmaz; Yrd.Doç.Dr. Evrim Erdoğan

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mucuk,İ. (2009). Pazarlama İlkeleri.Türkmen Kitapevi.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Dersin İçeriği

Pazarlamaya Giriş Pazarlama Anlayışının Tarihsel Gelişimi Pazarlama Bilgi Sistemi Pazarlama Araştırmaları Pazarlama Karmasının Oluşturulması Pazarlama Karmasının Unsurları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
18 Örnek Vaka İncelemesi 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Pazarlamanın Tanımı ve Temel Kavramlar
2 Pazarlamanın Gelişimi ve Güncel Pazarlama Kavramları
3 Güncel Pazarlama Kavramları ve Stratejileri
4 Müşteri Değeri ve Bütünsel Pazarlama
5 Pazar ve Pazarlama Çevresi Analizi
6 Tüketici Davranışları
7 Endüstriyel Pazarlar ve Endüstriyel Tüketici Davranışları
8 Ara Sınav
9 Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırması
10 Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazar Seçimi
11 Stratejik Pazarlama Planlaması
12 İnternette Pazarlama
13 Uluslararası Pazarlama
14 Hizmet Pazarlaması
15 Pazarlama İle İlgili Vakalar
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1462109 Pazarlamanın temel kavramlarına hakim olur
2 1462110 Güncel pazarlama stratejilerini bilir
3 1462111 Stratejik bir pazar planının nasıl yapılacağını öğrenir
4 1462112 Pazarlama stratejilerini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76978 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 76979 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 76980 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 76981 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 76982 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 76983 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 76984 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 76985 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 76986 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 76987 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 76988 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 76989 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 76990 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 76991 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 76992 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 76993 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4
2 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5
3 4 5 4 5 4 3 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5
4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek