Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ADM301 Comparative Political Analysis I 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Kamu yönetimi disiplininde ortaya çıkan çağdaş yaklaşımlar hakkında bilgi vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Nuray Ertürk Keskin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aykut BEDÜK, Modern Yönetim Teknikleri Nuri TORTOP vd., Yönetim Bilimi Bekir PARLAK, Yönetim Bilimi ve Çağdaş Yönetim Teknikleri

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Geleneksel kamu yönetimi, yeni kamu yönetimi, postmodern yönetim yaklaşımları ve kamu yönetimi üzerine yansımalar, kamu hizmetlerinde kalite, sistem yaklaşımı, durumsallık yaklaşımı, yöneylem araştırması, amaçlara göre yönetim, z teorisi, toplam kalite yönetimi, stratejik yönetim, kıyaslama, dış kaynaklardan yaralanma, öğrenen örgütler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 2 4
22 Proje Hazırlama 1 20 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 3 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 15 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 15 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Geleneksel Kamu Yönetimi
2 Türk Kamu Yönetimi
3 Sistem Yaklaşımı
4 durumsallık yaklaşımı
5 amaçlara göre yönetim
6 Yöneylem araştırması
7 Z teorisi
8 Postmodern Yönetim Düşüncesine Genel Bakış
9 Toplam Kalite Yönetimi
10 Stratejik Yönetim
11 Kıyaslama
12 Dış kaynaklardan yararlanma
13 Küçülerek Büyüme
14 Öğrenen Örgütler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
57536 1466830 Demokrasi ve İnsan Hakları gibi konuların Siyaset Bilimi içindeki yerini ve önemini anlatır.
57537 1466828 Siyasi Partiler ve Seçim sistemlerini analiz eder.
57538 1466829 Kamuoyu ve baskı grupları, sivil toplum kuruluşları gibi aktörleri analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76978 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 76979 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 76980 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 76981 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 76982 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 76983 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 76984 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 76985 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 76986 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 76987 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 76988 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 76989 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 76990 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 76991 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 76992 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 76993 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
57536 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 2 3 2 5 4
57537 5 4 2 2 3 2 5 5 3 4 5 4 5 2 3 5
57538 4 4 5 5 2 3 2 5 4 5 2 3 2 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek