Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BA302 Financial Management II 927003 3 6 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencileri finansal yönetim konusunda bilgi sahibi yaparak, finansal sistemin yapısını ve işleyişini öğretmektir. Bu bağlamda işletmelerin buldukları kaynakları nasıl değerlendirdikleri hangi alanlarda ve hangi vadeler ile bağladıkları dersin amacı konusuna girmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Durmuş YILDIRIM

Ön Koşul Dersleri

Finansal Yönetim II

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

OKKA, Osman., Finansal Yönetim: Teori ve Çözümlü Problemler, 4. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, 2010.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Tahvil ve hisse senedi değerlemesi, sermaye maliyeti ve sermaye yapısı kararları, uzun vadeli finansman alternatifleri ve temettü politikaları, kısa-orta ve uzun vadeli borç kaynakları, borç yönetimi, finansmanla ilgili seçilmiş konular.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
1 Ara Sınav 1 30 1
4 Quiz 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 2 4
5 Derse Katılım 14 3 42
54 Ev Ödevi 12 2 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tahvil ve Hisse Senetlerinin Değerlemesi, Risk ve Getiri Analizi
2 Tahvil ve Hisse Senetlerinin Değerlemesi, Risk ve Getiri Analizi
3 Sermaye Maliyeti ve Sermaye Yapısı Kararları
4 Sermaye Maliyeti ve Sermaye Yapısı Kararları
5 Sermaye Maliyeti ve Sermaye Yapısı Kararları
6 Uzun Vadeli Finansman Alternatifleri Ve Temettü Politikaları
7 Uzun Vadeli Finansman Alternatifleri Ve Temettü Politikaları
8 Kısa – Orta – Uzun Vadeli Borç Kaynakları
9 Kısa – Orta – Uzun Vadeli Borç Kaynakları
10 Arasınav Haftası
11 Borç Yönetimi (Vadeli İşlem Sözleşmeleri)
12 Borç Yönetimi (Vadeli İşlem Sözleşmeleri)
13 Finansmanla İlgili Seçilmiş Konular
14 Finansmanla İlgili Seçilmiş Konular
15 Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı Haftası

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1242698 Finansal yönetim stratejileri
2 1242700 Faiz, anüite, bugünkü değer hesaplama becerisi
3 1242699 Sermaye yapısı ve sermaye maliyeti ilişkisini kurabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69263 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 69264 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 69265 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 69266 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 69267 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 69268 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 69269 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 69270 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 69271 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 69272 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 69273 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 69274 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 69275 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 69276 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 69277 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 69278 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 1 2 3 3 3 2 5 4 5 4 5 4 5
2 2 5 2 3 2 5 4 5 2 3 2 4 4 5 2 3
3 3 2 5 4 5 2 3 2 5 4 5 2 3 2 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek