Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ADM304 Readings in Political Science II 927003 3 6 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, siyasal düşünce tarihini etkileyen ve günümüzde bile bazı yönleriyle geçerliliğini koruyan temel metinleri doğrudan incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ar.Gör.Sefa MERTEK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İlgili kitaplardan her hafta seçilen bölümler okutulacaktır.

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında Fransız Devrimi'nden günümüze kadar siyasal düşünce tarihini etkileyen eserlere odaklanılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 1 1
23 Proje Sunma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
34 Okuma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Okuma Üzerine Genel Giriş ve Yıllık Okuma Planı
2 Spinoza-Teolojik Politik İnceleme
3 Edmund Burke- Fransa’daki Devrim Üzerine Düşünceler
4 Alexis de Tocqueville- Amerika’da Demokrasi
5 Henry David Thoreau- Sivil İtaatsizlik
6 Gustave Le Bon- Kitleler Psikolojisi
7 John Stuart Mill- Özgürlük Üstüne
8 Adam Smith, Milletlerin Zenginliği
9 Ara Sınav
10 Max Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu
11 Karl Marx, Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı
12 Mary Wollstonecraft, Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi
13 Friedrich Nietzsche, Ahlakın Soykütüğü
14 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1560518 Temel Metinleri ana kaynağından inceler
2 1560519 Temel Metinlerin siyasal düşünce tarihini ne yönde etkilediğini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76978 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 76979 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 76980 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 76981 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 76982 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 76983 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 76984 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 76985 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 76986 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 76987 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 76988 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 76989 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 76990 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 76991 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 76992 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 76993 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 4 3 2 4 3 4 3 4 4 3 2 2 3 3
2 4 4 4 3 5 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek