Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GKK166 Kalite Güvencesi ve Standartları 927003 1 2 3

Dersin Amacı

Bu derste kalite yönetim sistemlerinin uygulama yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Hakan TOPALOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ders kitapları ve notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

'Kalite güvence ve sistemlerini uygulama-1' modülünde mevzuata uygun olarak standardizasyonla ilgili işlemler, üretimde ve hizmet alanında kalite ve standartlar, yönetim kalite ve standartları konuları işlenmektedir. 'Kalite güvence ve sistemlerini uygulama-2' modülünde ise; kalite ilkelerinin üretim ve hizmet sürecinde uygulanması ve çevre yönetiminde kalite ve standartları hakkında bilgi verilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 4 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 6 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kalite kavramı 1-Kalite Kavramı (1).docx
2 Kalite kavramı-Standart ve standardizasyon 2-Standart ve Standardizasyon.docx
3 Standart ve standardizasyon 3-Standart İlkeler (1).docx
4 Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi Standardizasyonun Faydaları.docx
5 Yönetim kalitesi ve standartları yönetim kalitesi ve Türkiye.docx
6 Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları Yaşam Kalitesi İçin Yönetim Kalitesi.docx
7 Çevre standartları çevre standartları.docx
8 Kalite yönetim sistemi modelleri kalite yönetim sist. modelleri.docx
9 Kalite yönetim sistemi modelleri-Stratejik yönetim 7stratejik yönetim.ppt
10 Ara Sınav
11 Stratejik yönetim 7stratejik yönetim.ppt
12 Yönetime katılma Katılımcı Yönetim ve Yönetime Katılma.docx
13 Süreç yönetim sistemi Süreç Yönetim Sistemi.docx
14 Kaynak yönetimi sistemi, Efqm mükemmellik modeli Kaynak yönetim Sistemi.docx
EFGM mükemmellik modeli.docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1272272 Kalite kavramını öğrenir
2 1272273 Standart ve standardizasyon nedir kavrar.
3 1272274 Yönetim kalitesi ve standartlarını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69205 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
2 69206 Gıdalarda genel analiz yöntemlerini uygulayıp, yorumlar.
3 69207 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
4 69208 Gıda laboratuvarlarında kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
5 69209 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
6 69210 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojisini bilir.
7 69211 Gıda sektörünün talep ve gelişmelerine cevap verebilen özgün fikirler üretebilme ve AR-GE yapabilecek yetenek ve gayrete sahip olur.
8 69212 Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
9 69213 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
10 69214 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
11 69215 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
12 69216 Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
13 69217 İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olur.
14 69220 Gıda laboratuvarlarında kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir..
15 69219 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
16 69221 Gıdalarda genel analiz yöntemlerini uygulayıp, yorumlar.
17 69222 Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
18 69223 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
19 69230 Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
20 69224 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
21 69225 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
22 69226 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
23 69227 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
24 69231 İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olur.
25 69228 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.
26 69229 Gıda sektörünün talep ve gelişmelerine cevap verebilen özgün fikirler üretebilme ve AR-GE yapabilecek yetenek ve gayrete sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek