Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ECON403 History of Economic Thought 927003 4 7 6

Dersin Amacı

İktisadi düşünce tarihine dair temel bilgilerin verilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Koray YILMAZ

Ön Koşul Dersleri

İKT 205 İktisat Tarihi I, İKT 206 İktisat Tarihi II

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İktisadi Düşünce Tarihi: Modern İktisadın İnşaası , Mark Skousen , Çeviri: Mustafa Acar ve diğerleri, Adres Yayınları, Ankara, 2003. History of Economic Thought 4tg Edition, Harry H. Landreth and David C. Colander, Houghton Mifflin Company, 2002. History of Economic Thought: A Critical Perspective 2nd Edition, E. K. Hunt, M.E. Sharpe, 2002. The Wealth of Ideas: A History of Economic Thought, Alessandro Roncaglia, Cambridge University Press, 2006.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Merkantilist dönemden bugüne iktisadi düşünce

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 10 5 50
10 Tartışma 5 11 55
11 Soru-Yanıt 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve Dersin Tanıtımı
2 Antik Yunan'da iktisadi düşünce
3 Doğu'da iktisadi düşünce
4 Orta Çağ iktisadi düşüncesi
5 Merkantilist İ.D ve Fizyokrasi
6 Klasik Politik İktisat Okulu
7 Alman Tsrihselci Okul
8 Marksist Okul
9 Vize
10 Marjinalist Devrimin Bileşenleri ve Neoklasik Okul
11 Kurumsalcı Okul
12 Keynesci Okul
13 Rasyonel Bekleyişler Okulu
14 Yeni Kurumsalcı ve Yeni Evrimci Okul
15 İktisadi Düşüncede Yeni Gelişmeler
16 İktisadi Düşüncede Yeni Gelişmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1242567 İktisadi düşünce evreni hakkında bilgi edinilir.
2 1242568 İktisat içi tartışmalarla tanıştırılır.
3 1242569 İktisadi düşünce tarihinin kazanımları ile bugünkü sorunlar ele alınır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69263 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 69264 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 69265 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 69266 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 69267 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 69268 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 69269 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 69270 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 69271 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 69272 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 69273 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 69274 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 69275 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 69276 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 69277 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 69278 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 2 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5
2 4 5 5 2 3 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5
3 4 4 4 2 3 3 5 4 5 4 5 2 3 2 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek