Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ECON407 Game Theory and Applications 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Karar verme oyun teorisi yapısını anlayabilme, işletme problemlerinin çözümünde ve iktisadi uygulamalarda kullanabilme, doğru çözüm stratejisini oluşturabilmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yard. Doç. Dr. Miraç Eren

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Martin Osborne, An Introduction to Game Theory (Oxford University Press, 2004). Avinash Dixit and Susan Skeath, Games of Strategy (Norton, 2004).

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 45 45
49 Performans 1 43 43

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Oyun Teorisine Giriş
2 Statik Oyunlar: (Karma olmayan) stratejiler
3 Baskın Strateji dengesi
4 Nash Dengesi
5 Statik Oyunlar: Uygulamalar
6 Açık Artırma
7 Oligopol Modelleri
8 Statik Oyunlar: Karma Stratejiler
9 Kolektif Oyunlar
10 Ardışık Oyunlar
11 Alt Oyun Mükemmel Dengesi
12 Ardışık ve Statik Oyunlar
13 Ardışık Oyunlar: Uygulamalar
14 Pazarlık, Strateji ve Oylama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1242597 Karar sorununu önemini belirtebilme
2 1242598 Uygun karar ağacı yapısını tanımlayabilme
3 1242599 Probleme uygun oyun yapısını oluşturabilme
4 1242600 Amaca en uygun oyun stratejisini seçebilme ve sonucu yorumlayabilme
5 1242601 Karar sürecini yönetebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69263 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 69264 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 69265 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 69266 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 69267 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 69268 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 69269 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 69270 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 69271 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 69272 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 69273 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 69274 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 69275 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 69276 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 69277 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 69278 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 5 4 5 5 4 5 2 3 3 3 5 4 5
2 4 2 3 5 5 2 2 3 2 2 5 4 5 2 3 2
3 5 4 5 2 3 3 2 5 4 4 5 2 3 3 2 5
4 4 4 5 5 2 3 3 4 2 5 4 5 4 5 4 5
5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek