Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ECON409 Applied Econometrics 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Bir ekonometrik model kurulduğunda ortaya çıkabilen spesifikasyon hatalarının test edilmesini ve düzeltilmesini öğretmek ve özel ekonometrik modeller kullanarak iktisadi değişkenler arasındaki ilişkilerin nasıl analiz edileceğini göstermektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Uygulamalı Regresyon Analizi Kavramlar ve R Hesaplamaları, Doç. Dr. Dursun Aydın, Nobel Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
49 Performans 1 43 43

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ekonometrinin Tanımı, Kapsamı ve Bölümleri
2 Ekonometrik Araştırma Yöntemi
3 Korelasyon Kuramı
4 Basit Regresyon Modeli
5 Tahminlerin Anlamlılığının Testi
6 En Küçük Kareler Tahmincilerinin Özellikleri
7 Çoklu Regresyon Modeli
8 Kısmi Korelasyon Çözümlemeleri
9 Doğrusal Regresyon Modeli
10 Regresyon ve Varyans Çözümlemesi
11 Hata Teriminin Varsayımları
12 Ardışık Bağımlılık
13 Ardışık Bağımlılık Çözümleri
14 Çoklu Doğrusallık

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1466697 İktisadi sorunlar ortaya konulabilecek ve ampirik olarak çözülebilecektir.
2 1466698 İktisadi sorunlar modellenebilecek ve tahmin edilebilecektir.
3 1466699 İktisat, matematik ve istatistik bir arada kullanılabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76978 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 76979 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 76980 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 76981 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 76982 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 76983 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 76984 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 76985 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 76986 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 76987 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 76988 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 76989 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 76990 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 76991 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 76992 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 76993 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 5 2 3 2 1 4 5 2 3 3 2 1 4
2 5 2 1 4 5 2 1 1 4 5 2 2 3 2 1 4
3 5 2 2 3 2 1 4 5 5 2 1 4 5 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek