Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ECON411 Political Economy 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Öğrencilerin uluslararası iktisadi ilişkileri anlayıp yorumlayabilmeleri için gerekli teorik ve uygulamalı bilgileri tartışma ortamı içerisinde değişik bakış açılarından anlamalarını sağlamak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Klasik İktisat, Keynesyen İktisat, Krizler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 53 53
2 Final Sınavı 1 55 55
5 Derse Katılım 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Klasik İktisat ya da Ekonomi Politik 1776-1870
2 1873 Dünya İktisadi Krizi ve Klasik iktisadın Sorgulanması
3 1929 Dünya Krizi ve Keynesçi İktisadın Doğuşu
4 1973-1976 Krizi ve Neoliberalizmin Doğuşu
5 Neoliberal iktisat ve heterodoks iktisat anlayışı
6 Dünya Ekonomisi ve Neoliberal iktisat anlayışı
7 Para ve Küresel Kriz
8 Ara sınav haftası
9 Kapitalizmin doğuşu ve sanayi devrimi
10 İki dünya Savaşı Dönemine ekonomi politik bakış
11 ABD hegemonyası ve daha öncekilerle karşılaştırılması
12 karşılaştırmalı olarak kalkınma sorunsalı
13 Tarım Politikaları karşılaştırması
14 Tartışma, analiz ve değerlendirmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1465299 Günümüz küresel krizi ve para sistemi oluşturma çabalarını anlayabilir
2 1465300 2008 Küresel krizi ve dünya ekonomisindeki farklı gelişmekte olan ülke politikaları karşılaştırılır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76978 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 76979 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 76980 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 76981 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 76982 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 76983 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 76984 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 76985 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 76986 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 76987 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 76988 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 76989 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 76990 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 76991 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 76992 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 76993 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 3 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5
2 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek