Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ECON415 Industrial Economics 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Piyasa yapıları iktisat teorisinin modeller çerçevesinde incelendiği en önemli alanlardan biridir. Ders bu noktadan başlayarak teorik ve ampirik olarak piyasa yapılarını, piyasa gücünü, etkinliği ve diğer önemli parametreleri incelemektedir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Martin, S.,(2002), Advanced Industrial Economics, Blackwell Pub. II. Ed. Martin, S.,(1993), Advanced Industrial Economics, Blackwell Pub. I. Ed. Tirole, J., (1989), The Theory of Industrial Organization, MIT Press.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Piyasa Yapıları, Cournot-Bertrand-Stackelberg Oligopolü, Piyasa Gücü ve Etkinlik Tartışmaları, Regülasyon.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
28 Makale Kritik Etme 10 2 20
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 1 26 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Oligopol Teorisinin Temelleri I
2 Oligopol Teorisinin Temelleri II
3 Piyasa Performansının Ampirik Çalışmaları I
4 Piyasa Performansının Ampirik Çalışmaları II
5 Stratejik Davranış
6 Piyasa Yapısı, Giriş ve Çıkış
7 Firma Yapısı, Birleşmeler ve Joint Ventures
8 Vize I
9 Ara sınav
10 Dikey Birleşmeler
11 Elektronik bilgi ticareti
12 Bilgi politikaları, bilgi düzenlemeleri
13 Enformasyonel Asimetri ve Sözleşme Dizaynı
14 Enformasyonel Asimetri ve Sözleşme Dizaynı
15 IO ve Uluslararası İktisat
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1465301 Öğrenciler mikro verilerle analiz yapma becerisi kazanacaktır.
2 1465302 Öğrenciler matematik modelleri kullanarak piyasa analizi yapma becerisi kazanacaktır.
3 1465303 .Öğrenciler regülasyon için politika önerileri yapma becerisi kazanacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76978 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 76979 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 76980 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 76981 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 76982 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 76983 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 76984 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 76985 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 76986 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 76987 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 76988 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 76989 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 76990 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 76991 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 76992 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 76993 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4
2 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4
3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek