Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ECON419 World Economy 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Dünya ekonomisinin temel sorunlarını, global ekonomide kavramların yeniden tanımlanmasını ve yeni dünya düzeninin oluşum koşulları ve sonuçlarını analiz edebilme

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1 20.YY ın ilk Yarısında Dünya Ekonomisi:1929 Dünya Krizi, Makro Akımlar 2 Dünya ekonomisinde hakim ekonomiler, kapitalizmin yayılma süreçleri 3 Yeni ekonomik düzen doğuşu, gelişimi 4 Merkez-Çevre kavramı, ülkeler ve ilişkileri 5 Küreselleşme unsurları (neden olan/hızlandıran süreçlerin incelenmesi, üretimin küreselleşmesi, siyasi, hukuki, sosyo kültürel küreselleşme) 6 Para ve finans piyasalarında küreselleşme, finansal krizler: Ülke örnekleri 7 Doğrudan Yabancı Yatırımlar, ÇUŞ ların dünya ekonomisindeki yeri 8 Ara Sınav 9 Ara Sınav 10 Bölgeselleşme; Gelişmekte olan ülkelerde bölgesel entegrasyon süreci 11 Yükselen Piyasalar, Geçiş ekonomileri, ülkeler 12 Yeni ekonomi, E-ticaret, Dijital bölünme 13 Küresel mali kriz: Oluşumu, nedenleri, dünya ekonomisine etkileri 14 Küreselleşmenin yarattığı fırsatlar ve tehlikeler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 15 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 19 38

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 20.YY ın ilk Yarısında Dünya Ekonomisi:1929 Dünya Krizi, Makro Akımlar
2 Dünya ekonomisinde hakim ekonomiler, kapitalizmin yayılma süreçleri
3 Yeni ekonomik düzen doğuşu, gelişimi
4 Merkez-Çevre kavramı, ülkeler ve ilişkileri
5 Küreselleşme unsurları (neden olan/hızlandıran süreçlerin incelenmesi, üretimin küreselleşmesi, siyasi, hukuki, sosyo kültürel küreselleşme)
6 Para ve finans piyasalarında küreselleşme, finansal krizler: Ülke örnekleri
7 Doğrudan Yabancı Yatırımlar, ÇUŞ ların dünya ekonomisindeki yeri
8 Ara Sınav
9 Ara Sınav
10 Bölgeselleşme; Gelişmekte olan ülkelerde bölgesel entegrasyon süreci
11 Yükselen Piyasalar, Geçiş ekonomileri, ülkeler
12 Yeni ekonomi, E-ticaret, Dijital bölünme
13 Küresel mali kriz: Oluşumu, nedenleri, dünya ekonomisine etkileri
14 Küreselleşmenin yarattığı fırsatlar ve tehlikeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1242701 Dünya ekonomisinde 20. yy da yaşanan gelişmeleri örneklerle açıklayabilme
2 1242702 Yeni ekonomik düzeni, gelişimini ve tanımını ülkeler düzeyinde sorgulayabilme
3 1242703 Merkez-çevre ilişkilerini analiz edebilme
4 1242704 Küreselleşmeyi ve sonuçlarını değerlendirebilme
5 1242705 Küresel mali krizi nedenleri ve sonuçlarıyla değerlendirebilme
6 1242706 Dünya ekonomisini analiz edebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69263 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 69264 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 69265 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 69266 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 69267 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 69268 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 69269 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 69270 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 69271 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 69272 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 69273 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 69274 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 69275 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 69276 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 69277 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 69278 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 5 3 4 5 2 3 2 5 3 4 5 4
2 4 5 4 4 4 2 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4
3 2 5 2 2 2 2 2 4 3 2 2 1 2 2 1 1
4 1 1 1 1 4 2 1 1 5 2 3 2 3 2 3 2
5 2 2 1 2 1 2 1 2 3 2 3 2 1 2 3 2
6 2 1 2 1 2 3 2 1 2 1 2 1 5 2 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek