Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ECON427 Readings in Economics I 927003 4 7 6

Dersin Amacı

İktisat alanında temel kaynak niteliğinde olan metinleri okumak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

-

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İlgili kitaplardan her hafta seçilen bölümler okutulacaktır.

Dersin İçeriği

Adam Smith, David Ricardo, Keynes, Marx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 3 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
4 Quiz 1 3 3
11 Soru-Yanıt 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
34 Okuma 1 50 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders içeriği ve giriş
2 Adam Smith- Ulusların Zenginliği
3 Adam Smith- Ulusların Zenginliği
4 Thomas Robert Malthus- Nüfus Teorisi
5 David Ricardo- Ekonomi Politiğin ve Vergilemenin İlkeleri
6 Jean-Baptiste Say- Politik Ekonomi İlmihali
7 Jeremy Bentham- Ahlak ve Yasama İlkeleri
8 John Stuart Mill- Politik Ekonominin İlkeleri
9 Ara Sınav
10 Karl Marx- Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı
11 Karl Marx- Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı
12 William Stanley Jevons- The Theory of Political Economy
13 Alfred Marshall- İktisadın İlkeleri (Principles of Economics)
14 John Maynard Keynes- İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1560315 Temel Metinleri ana kaynağından inceler.
2 1560316 Temel Metinlerin iktisadi düşünce tarihini ne yönde etkilediğini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76978 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 76979 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 76980 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 76981 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 76982 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 76983 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 76984 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 76985 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 76986 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 76987 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 76988 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 76989 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 76990 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 76991 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 76992 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 76993 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 4 4 5 5 3 5 4 4 1 4 4 3 3 4
2 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 3 5 4 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek