Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ADM405 International Relations 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin küresel siyaseti anlayabilmeleri için kullanılan geleneksel araçları ve teorileri öğrenmelerini sağlamak; bahsedilen teorik kısıtlamalara ve güncel dönüşümlere dair bilinçli hale getirmek, nihayetinde ise dünyada var olup biten olayları daha sistematik ve kapsamlı biçimde değerlendirebilmelerine yardımcı olmaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Arş. Gör. Gürhan ÜNAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Okuma listesi dönem başında verilecektir

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin ilk yedi haftası, Uluslararası İlişkiler teorilerini kapsamaktadır. Böylece küreseli anlamaya çalışırken kullandığımız “teoriler”, “bakış açıları”, “paradigmalar”, bir diğer deyişle kullandığımız “lensler” ön plana çıkarılmaktadır. İzleyen haftalarda ise küresel gündemi meşgul eden milliyetçilik, sivil toplum, uluslararası örgütler gibi tematik alanlar incelenmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
34 Okuma 14 6 84

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Ders Tanıtımı, Kaynak Kullanımı ADM405 International Relations Syllabus.docx
2 Dünyayı Anlamak Kuresellesme-ve-Uluslararasi-Iliskilerin-Gelecegi.pdf
3 Bir disiplin olarak Uluslararası İlişkiler: Teorik Yaklaşımlar 1 (Teori Nedir?, Büyük Tartışmalar) Hafta 2-3 Ders Notu.docx
4 Bir disiplin olarak Uluslararası İlişkiler: Teorik Yaklaşımlar 2 (Realizm, İdealizm, Liberalizm, Karşılıklı Bağımlılık) Hafta 2-3 Ders Notu.docx
5 Bir disiplin olarak Uluslararası İlişkiler: Teorik Yaklaşımlar 3 (Eleştirel Okul 1-Marksist Teoriler)
6 Bir disiplin olarak Uluslararası İlişkiler: Teorik Yaklaşımlar 3 (Eleştirel Okul 2-İnşaacılık &Post-Yapısalcılık)
7 Post-Kolonyalizm, Batı Karşıtlığı, Medeniyetler Çatışması
8 ARA SINAV
9 Ulusçuluk, Ulus-Devlet ve Küreselleşme
10 Uluslararası Örgütler - Birleşmiş Milletler
11 Küresel Sivil Toplum: Hükümet Dışı Örgütler
12 Dış Politika: Ebedi dost Ezeli düşman
13 Küresel Politik Ekonomi ve Türkiye

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297309 Uluslararası sistemde ortak sorunların yönetilmesi ihtiyacı ile çoklu-egemenlik gerçekliği arasındaki gerilimin unsurlarını kavrar ve tartışır.
2 1297310 Uluslararası yönetim ve küresel yönetişim ifadelerinin işaret ettiği kurumsal ve informel mekanizmaları tarihsel bağlamlarında kavrar, karşılaştırır ve değerlendirir.
3 1297311 Uluslararası ve küresel sorunların çözüm yöntemleri ve süreçleri hakkında fikirler geliştirir.
4 1297312 Ekonomi ile politikanın ilişkisini analiz eder.
5 1297313 Söz konusu sürecin devletler ve toplumlar üzerindeki etkilerini anlar
6 1297314 Bu süreçlerde etkili olan güç ilişkilerini anlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69263 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 69264 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 69265 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 69266 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 69267 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 69268 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 69269 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 69270 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 69271 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 69272 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 69273 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 69274 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 69275 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 69276 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 69277 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 69278 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 5 4 5 4 3 4
2 3 3 5 5 5 3 4 4 5 3 5 4 3 5 5 5
3 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
4 5 5 4 3 3 3 3 3 3 4 5 4 5 5 4 5
5 5 3 3 3 3 3 4 4 3 4 5 4 3 3 4 3
6 4 5 4 3 3 3 3 4 3 4 4 5 5 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek