Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ECON404 Environmental Economics 927003 4 8 6

Dersin Amacı

Çevre, Çevre sorunları ve politikalarını genel olarak ve Türkiye ekseninde mikro ve makro ekonomik olarak ele almak bu dersin temel amacıdır. Ekonomik faaliyetler sonucu meydana gelen çevre sorunlarını önlemede hem ulusal hemde uluslar arası düzeyde geliştirilen önleme ve iyileştirme araçlarının nasıl kullanıldığı analiz edilerek değerlendirilecektir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Aşağıda belirtilen kitap bölümleri ve makaleler

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- İnançlı, Selim (2007), Çevre Ekonomisi Ders Notları, (basılmamış text). - Dağdemir, Özcan, , (2003), Çevre Sorunlarına Ekonomik Yaklaşımlar ve Optimal Politika Arayışları,Gazi Kitabevi) , Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste çevre ve ekonomi ilişkisi ele alınacaktır. Derste genel olarak, çevre, çevre sorunları ve politikalarının mikro ve makro bazda ekonomik etkileri incelenecektir. Ayrıca Çevre sorunlarını önleme politikalarına ulusal ve uluslar arası boyutta değinerek, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomileri üzerindeki etkileri değerlendirilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 4 19 76

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çevre ile İlgili Temel Kavramlar ve Ekonomi İlişkisi
2 Çevre Sorunlarını Türleri ve Kaynakları ve Ekonomi İlişkisi
3 Çevre Sorunlarının Ortaya Çıkış Süreci, Nedenleri, Tarihsel Sürecine Ekonomik Yaklaşım
4 Ekonominin Türleri ile Çevre Sorunlarının İlişkisi
5 Çevre Sorunlarının Ekonomik Etkinlik Kriterleri
6 Çevre Sorunlarının Mikro Ekonomik Etkileri
7 Çevre Sorunlarının Mikro Ekonomik Etkileri (devam)
8 Çevre Sorunlarının Makro Ekonomik Etkileri
9 Çevre Sorunlarının Makro Ekonomik Etkileri (devam)
10 Ekonomi ve Çevre Politikalarının Entegrasyonu
11 Çevre Sorunlarının Türleri ile İlgili Politikalar ve Koruma Politikaları
12 Çevre Politikalarının Amaçları, Ekonomik Araçları ve Sektörel Çevre Politikaları
13 Yeni Çevre Politikaları ve Ekonomik Koruma Araçları
14 Gelişmiş Ülkelerde Çevre Politikaları ve Ekonomik Etkinliği

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1466717 Çevre sorunlarını bilir
2 1466718 Çevre politikalarını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76978 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 76979 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 76980 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 76981 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 76982 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 76983 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 76984 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 76985 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 76986 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 76987 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 76988 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 76989 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 76990 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 76991 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 76992 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 76993 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 3 5 4 2 3 5 4 5 4 5 4 5 4
2 5 4 2 3 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek