Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ECON406 General Equilibrium and Welfare Economics 927003 4 8 6

Dersin Amacı

İktisat eğitiminde yaygın bir şekilde öğretilen kısmi denge analizine tamamlayıcı bir nitelikte katkı sağlamak. Ekonominin genel bir dengesinin olup olamayacağını analiz etmek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

N. Ölmezoğulları, Genel Denge, Ezgi Kitapevi, Mercenier, Jean and T.N. Srinivasan (1994) Applied General Equilibrium and Economic Development. Shoven J. B. and J. Whalley (1992) Applying General Equilibrium.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Walrasın genel denge modelini analiz etmek, Paretonun genel denge analizi yapmak, Makro ekonominin önce dışa kapalı halindeki genel dengesini tespit etmek, sonra dışa açık genel denge modellerini analiz etmek, parametreleri tahmin etmek ve ekonominin genel dengesini tespit etmek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 14 2 28
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel Denge Kuramının Tarihi Gelişimi
2 Walras’ın Genel Denge Modelinde Parametre Tahmini
3 Walras’ın Genel Denge Modelinin Analizi
4 Paretonun Genel Denge Analizi
5 Makro modelin Genel Denge Matrisinin Oluşturulması
6 Dışa Kapalı modelde Parametrelerin Tahmini
7 Dışa Kapalı modelde Genel Dengenin Tespiti
8 VİZE
9 Hesaplanabilir Sosyal Matrisin Oluşturulması
10 Sosyal Matrisin Test Edilmesi
11 Dışa Açık Modelin Parametrelerinin Tahmini
12 Dışa Açık Modelin Genel Dengenin Tespiti
13 Alternatif Politikaların Denenmesi
14 Alternatif Politikaların Denenmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1242535 Walrasgil genel dengeyi tespit eder
2 1242536 Pareto optimal çözümü anlar
3 1242537 Hesaplanabilir Genel dengeyi tespit eder
4 1242538 Sosyal matrisi hesaplar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69263 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 69264 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 69265 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 69266 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 69267 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 69268 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 69269 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 69270 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 69271 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 69272 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 69273 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 69274 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 69275 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 69276 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 69277 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 69278 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 4 5 2 5 4 5 4 5 4 5 3 3 5
2 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek