Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ECON408 Health Economics 927003 4 8 6

Dersin Amacı

Sağlık ekonomisi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kamu politikalarının önemli bir yönü olup giderek büyüyen bir alan olmaktadır, Bu dersin amacı öğrenciye sağlık hizmetleriyle ilgili sorunları analiz edebilmesi sağlayacak ekonomik araçları kullanabilmesini geliştirmek/güçlendirmektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Folland, Goodman and Stano, The Economics of Health and Health Care, 2013, 7th edition, Prentice Hall Alistair McGuire ve diğ., The Economics of Health Care an Introductory Text, 2005, Roudledge.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 2 10 20
23 Proje Sunma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 12 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sağlık ekonomisine giriş
2 Sağlık hizmetleri üretimi ve talebi
3 Sağlık hizmetleri üretimi ve maliyeti
4 Sağlık sermayesi talebi
5 Sağlık sigortası arzı ve talebi
6 Ara sınav
7 Yatırım malı olarak sağlık
8 Eşitlik, hakkaniyet ve ihtiyaç
9 Sağlık sitemlerinin karşılaştırılması
10 Hastane ekonomisi
11 İlaç ekonomisi
12 Sağlık sistemi reformu
13 Maliyet etkililik ve maliyet fayda analizi
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1466996 Sağlık ekonomisi nedir açıklar
2 1466997 Sağlık hizmetlerinin üretim ve maliyet yapısını anlar
3 1466998 Sağlık hizmetleri talebini açıklar
4 1466999 Sağlık sektöründeki paydaşları tanımlar
5 1467000 Ekonomik araçları sağlık sektörüne uygular
6 1467001 Sağlık politikalarını analiz eder

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76978 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 76979 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 76980 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 76981 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 76982 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 76983 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 76984 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 76985 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 76986 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 76987 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 76988 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 76989 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 76990 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 76991 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 76992 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 76993 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 2 2 1 1 1 4 5 5 2 3 2 5 2
2 3 2 5 4 5 2 3 2 5 4 5 2 3 4 5 4
3 5 2 3 2 5 4 5 4 4 4 5 5 2 1 1 1
4 1 2 3 2 1 4 5 2 3 2 1 4 5 2 3 1
5 4 5 2 1 3 4 5 1 2 3 1 1 4 5 3 2
6 1 4 2 2 3 2 1 1 1 5 2 2 2 1 1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek