Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ECON410 Energy Economics 927003 4 8 6

Dersin Amacı

Ekonominin temel kavramları; makroekonominin ve mikroekonominin temelleri; enerji projelerinin ekonomik analizi; enerji yatırımlarının finansal analizi; enerji politikaları ve ilgili kriterler, global, bölgesel ve yerel enerji durumu, enerji ve ekonomik büyüme ve tarihsel gelişimi; enerji piyasalarında düzenlemeler, liberalizasyon ve rekabet; enerji projeksiyonu, global enerji piyasaları, enerji dengesi; enerji göstergeleri; enerji politikasının analizi ve modellenmesi.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Pascual, C., Elkind, J., Energy Security: Economics, Politics, Strategies, and Implications, Brookings Institution Press, Washinghton D.C., 2009. 2. Munasinghe, M., Meier, P., Energy Policy Analysis and Modelling (Cambridge Energy and Environment Series), Cambridge University Press, N.Y., 2008.3. Banks, F.E., Energy Economics; A Modern Introduction, Kluwer Academic Publishers, Boston, 2000.4. Schaffer, B., Energy Politics, University of Pennsylvania Press, 2011.5. G.S. Rothwell and T.G. San Roman, Electricity Economics: Regulation and Deregulation, Wiley-IEEE Press, 2003.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Enerji konularının analizi ile arz ve talebe yönelik etkili stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda bilgi edinmek2. Makroekonomi ve mikroekonomi konuları kapsamındaki bilgileri enerji ekonomisi bağlamında öğretmek, 3. Enerji sektöründe ekonomik dengeler ile maliyet konularını öğretmek4. Enerji politikaları, ve kriterleri ile uygulamaları konusunda perspektif kazandırmak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
11 Soru-Yanıt 5 20 100
29 Bireysel Çalışma 2 25 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Enerji, ekonomi ve politika kavramlarının anlamı
2 Ekonominin kuralları; Makroekonomi ve mikroekonomi
3 Enerji ekonomisinin kuralları
4 Enerji politikları için kriterler
5 Enerji ekonomisi ve enerji politikaları için kronolojik değerlendirme
6 Konvansiyonel enerji kaynaklarının ekonomik ve politik açıdan irdelenmesi
7 Alternatif enerji kaynaklarının ekonomik ve politik açıdan irdelenmesi
8 Ara sınav
9 Enerji projelerinin ekonomik analizi
10 Enerji Kaynakları için rezerv değerlendirmesi ve ekonomik analizi
11 Enerji ekonomisi ve politikaları için modelleme yöntemleri
12 Dünya enerji durum değerlendirmesi
13 Türkiye için enerji durum değerlendirmesi
14 Dünya için enerjiye ilişkin gelecek projeksiyonu
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1466705 Enerji ekonomisi hakkında bilgi edinmek,
2 1466706 Enerji politikaları hakkında bilgi edinmek
3 1466707 Enerji kaynakları ve enerji projelerinin ekonomik analizlerini yapmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76978 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 76979 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 76980 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 76981 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 76982 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 76983 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 76984 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 76985 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 76986 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 76987 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 76988 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 76989 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 76990 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 76991 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 76992 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 76993 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 4 5 2 4 5 2 3 3 4 5 4 5 4
2 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 2 3 5 4 5 4
3 5 4 5 4 5 4 5 2 3 5 4 5 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek