Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ECON412 Women Studies in Economics 927003 4 8 6

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrencinin temel kavramları öğrenerek, kadın istihdamının kuramsal temellerini kavraması ve cinsiyet eşitsizliğine farkındalık kazanmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Işıl Alkan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Ufuk Serdaroğlu Feminist İktisat?ın Bakışı, Sarmal Yayınevi, 2000. 2. L.Beneria, "Toward a Greater Integration of Gender in Economics", World development, vol.23, n.11, 1998 3. Saniye Dedeoğlu ve Melda Yaman Öztürk (der.), Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın Emeği: Türkiye Örneği, 2010, SAV Yayınları. 4. Susan Himmelweit, Making Visible the Hidden Economy: the Case for Gender-Impact Analysis of Economic Policy, Feminist Economics, 8(1), 2002. 5. Diane Elson, Macroeconomics and Macroeconomic Policy from a Gender Perspective, Public Hearing of Study Commission, 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İnsanlık tarihinde ve günümüz dünyasında kadınların üretimdeki rolü. Dersin amacı öğrencinin temel kavramları öğrenerek, kadın istihdamının kuramsal temellerini kavraması ve cinsiyet eşitsizliğine farkındalık kazanmasıdır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 5 7 35
17 Alan Çalışması 1 35 35
21 Rapor Sunma 1 35 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve kavramlar
2 Toplumsal cinsiyet
3 Ataerki kavramı, ataerkil toplum ve ataerkinin tarihi
4 İlksel toplumlarda kadın
5 Feodal ve kapitalist toplumlarda kadın
6 Kadın emeği, içerimi, türleri
7 İşgücü piyasasında ayrımcılık kuramları
8 Ara sınav
9 İktisat biliminin kadına bakışı
10 Dünya ekonomisi ve kadın
11 Dünya ekonomisi ve kadın
12 Türkiye ekonomisi ve kadın
13 Türkiye ekonomisi ve kadın
14 Değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1466702 Öğrenciler toplumsal cinsiyet farkındalığı kazanacaktır.
2 1466703 Türkiye'de ve dünyada kadının işgücüne katılım biçimlerini öğrenecektir.
3 1466704 Kalkınmaya giden yolda ekonomide kadın emeğinin önemini benimseyecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76978 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 76979 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 76980 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 76981 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 76982 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 76983 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 76984 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 76985 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 76986 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 76987 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 76988 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 76989 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 76990 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 76991 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 76992 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 76993 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 4 5 4 5 4 5 2 3 5 3 5 3 5 3
2 5 4 5 4 5 4 5 3 2 5 4 5 4 5 2 3
3 5 4 5 5 4 5 4 5 2 3 5 4 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek