Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ECON414 Development Economics 927003 4 8 6

Dersin Amacı

Kalkınma ekonomisi konusunda temel bilgilerin kazandırılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç.Dr Demet ÖZMEN YILMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Feride Doğaner Gönel, Kalkınma Ekonomisi, Efil Yayınevi, 2010 Muhteşem Kaynak, Kalkınma İktisadı, Gazi Kitabevi, 2009 İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar, Ahmet H. Köse ve Fikret Şenses, İletişim Yayınevi, İstanbul, 2003 Economics of Development, 6th Edition, Dwight H. Perkins, Steven Radelet, and David L., W. W. Norton, 2006. Economic Development 9th Edition, Michael P. Todaro and Stephen C. Smith, Addison Wesley, 2005.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Kalkınma ekonomisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 32 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 33 33

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kalkınma ve Azgelişmişlik: Azgelişmişlik Ülkelerin Özellikleri
2 Az Gelişmişlik Teorileri: Ekonomik Yaklaşımlar, Sosyo-Kültürel Yaklaşımlar
3 Sermaye Birikimi ve Teknoloji: Kalkınma ve Sermaye
4 Kalkınma ve Teknoloji
5 Kalkınmanın Finansmanı: İç Finansman, Dış Finansman
6 Kalkınma ve İnsan Unsuru: Nüfus, İnsana Yatırım, İstihdam
7 Kalkınma ve Dış Ticaret
8 Kalkınma ve Uluslararası İşbölümü, Koruyucu Dış Ticaret
9 Kaynak Dağılımı: Teorik Temeller ve Azgelişmiş Ülkelerde Kaynak Dağılımı
10 Sanayileşme Stratejileri: İçe ve Dışa Dönük Sanayileşme
11 Sürdürülebilir kalkınma: Doğal kaynaklar, Çevre
12 Kalkınma Modelleri, Yatırım ve Kaynak Dağılımı Kriterleri
13 Ar-Ge Faaliyetlerinin ve Beşeri Kaynakların Kalitesinin Kalkınma Üzerine Etkileri
14 Kalkınma Sürecinde Teknolojinin Yayılması ve İçselleştirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1242578 Öğrenci, kalkınma, büyüme, azgelişmişlik kavramlarını bilir
2 1242579 kalkınma kavramlarını bilir
3 1242581 Kalkınma sürecinde etkili olan faktörler hakkında bilgi sahibidir
4 1242582 Sanayileşme modelleri hakkında bilgi sahibidir
5 1242577 Kalkınma ve teknoloji, kalkınma ve çevre, sürdürülebilir kalkınma konularını bilir
6 1242580 Kalkınma sürecinde tarımın rolü hakkında bilgi sahibidir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69263 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 69264 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 69265 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 69266 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 69267 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 69268 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 69269 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 69270 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 69271 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 69272 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 69273 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 69274 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 69275 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 69276 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 69277 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 69278 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5
2 4 5 4 5 4 5 5 4 5 2 3 2 3 3 3 3
3 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4
4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 3 3
5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 2 3 5 3 3 3 4
6 4 5 4 5 2 3 3 2 5 4 4 4 5 5 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek