Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ECON416 Economics of Regional Development 927003 4 8 6

Dersin Amacı

Bölgesel kalkınma dersi, günümüzde mekansal bir ölçek olarak üretim ve organizasyonun temel bir birimi haline gelen bölge kavramını, küreselleşme süreciyle birlikte yeniden öne çıkan, yerel, bölgesel gibi kavramları, Dünyada ve Türkiye'deki bölgesel kalkınma süreç ve stratejilerini iktisadi ve siyasi boyutlarıyla ele almayı amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Demet ÖZMEN YILMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bölgesel İktisat, Zeynel Dinler Bölgesel Ekonomi Teori ve Politikalar, M. Akif KARA Bölgesel Politikalar ve Yeni Dinamikler, Aylan Arı Bölgesel kalkınma kavram, kuram ve politikalarında yaşanan değişimler, Ayda Eraydın, Kentsel Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu 2003 (KEAS ‘03), www. kalkınma.gov.tr www.tepav.org

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kalkınma kavram kuram ve politikalarının değişimi, Mekan, ölçek, bölge, bölgesel ve yerel gibi kavramların öne çıkması Bölgesel eşitsizlikler Bölgesel kalkınma teorilerinin doğuşu ve gelişimi Bölgesel kalkınma stratejileri Bölgesel kalkınmanın araçları Bölgesel kalkınma ajansları AB ve Türkiye'de bölgesel kalkınma politikaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 37 37
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriği ders izleme planı ve derste kullanılacak kaynaklar hakkında genel çerçeve
2 Kalkınma kavramı, Kalkınma kavramının düşünsel kökenleri, doğuşu ve zaman içerisindeki seyri,
3 Kalkınma teorileri, kalkınma stratejileri, Türkiye'de kalkınma planları
4 Bölgesel kalkınma kavramının ortaya çıkması, mekan, ölçek, post fordizm, esnek üretim sistemleri
5 Bölgesel ekonomiye yönelik kavramsal ve kuramsal çerçeve
6 Kuruluş yeri teorileri, bölgesel kalkınma ve büyüme teorileri
7 Bölgesel Ekonomik Politikalar
8 Bölgesel Ekonomik Politikalar
9 Ara sınav haftası
10 AB Bölgesel Ekonomi Politikaları
11 Türkiye'de Bölgesel Ekonomik Politikalar
12 Türkiye'de Bölgesel eşitsizlikler
13 Türkiye Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi
14 Bölgesel Kalkınma Ajansları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1242550 Bölgesel gelişme teorilerinin değişen koşullarda geçerliliğini tartışabilir
2 1242551 İşletme ve ekonomik faaliyetlerin yerleşme kararlarının iktisadi mantığını anlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69263 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 69264 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 69265 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 69266 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 69267 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 69268 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 69269 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 69270 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 69271 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 69272 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 69273 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 69274 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 69275 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 69276 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 69277 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 69278 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 4 4 3 4 5 2 3 4 5 4 5 2
2 3 5 4 5 4 5 2 3 5 4 5 4 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek