Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BA402 Global Marketing 927003 4 8 6

Dersin Amacı

Öğrencilere global ölçekte yaşanan gelişmeleri anlayabilecekleri bakış açısını kazandırmak ve temel uluslararası pazarlama kavramlarını öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Bahar TÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Warren J. Keegan & Mark C. Green, (2017). Global Marketing. Pearson Education Limited, Edinburgh Gate, England.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Uluslararası pazarlamanın temel kavramları ve globalleşmenin sonuçları Uluslararası Pazarlama Faaliyetlerinin Planlanması, Uluslararası Pazarlama Çevresi Uluslararası Pazarlama Araştırması ve Süreci Uluslararası Pazar Seçimi ve Pazara Giriş Stratejileri Uluslararası Ürün Politikası, Uluslararası Pazarlamadaki Alternatif Ürün Politikaları Firmaların Ulusal ve Uluslararası ürünleri, Ürün hatlarının Yönetimi Uluslararası Pazarlamada Markalama ve Ambalajlama Uluslararası Fiyatlandırma Kararları ve Uluslararası Fiyatlandırmada Kullanılan Yöntemler Uluslararası Ödemelerde Kullanılan Yöntemler Uluslararası Pazarlamada Dağıtım. Doğrudan ve dolaylı dağıtım kanalları Uluslararası Pazarlamada Fiziksel Dağıtım Faaliyetleri Uluslararası Pazarlamada tutundurma kararları: reklam ve kişisel satış Uluslararası Pazarlamada tutundurma kararları: halkla ilişkiler ve satış geliştirme Uluslararası pazarlamanın organizasyonu

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
18 Örnek Vaka İncelemesi 6 14 84
19 Beyin Fırtınası 7 9 63

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Uluslararası pazarlamanın temel kavramları ve globalleşmenin sonuçları GM.1.pdf
2 Uluslararası Pazarlama Faaliyetlerinin Planlanması, Uluslararası Pazarlama Çevresi GM.2.pdf
3 Uluslararası Pazarlama Araştırması ve Süreci GM.3.pdf
4 Uluslararası Pazar Seçimi ve Pazara Giriş Stratejileri GM.4.pdf
5 Uluslararası Ürün Politikası, Uluslararası Pazarlamadaki Alternatif Ürün Politikaları
6 Firmaların Ulusal ve Uluslararası ürünleri, Ürün hatlarının Yönetimi
7 Uluslararası Pazarlamada Markalama ve Ambalajlama
8 çalışma haftası
9 arasınav
10 Uluslararası Fiyatlandırma Kararları ve Uluslararası Fiyatlandırmada Kullanılan Yöntemler
11 Uluslararası Ödemelerde Kullanılan Yöntemler
12 Uluslararası Pazarlamada Dağıtım. Doğrudan ve dolaylı dağıtım kanalları
13 Uluslararası Pazarlamada Fiziksel Dağıtım Faaliyetleri
14 Uluslararası Pazarlamada tutundurma kararları: reklam ve kişisel satış

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1242589 Uluslararası pazarlamadaki pazarlama karması ve stratejilerini öğrenmek
2 1242590 Uluslararsı pazarlama çevresi ve stratejileri hakkkında genel bilgi sahibi olmak
3 1242591 Uluslararası ticaret, uluslararası bütünleşmeleri öğrenmek
4 1242588 Uluslararası pazarlamada "yükselen pazarlar" ı kavramak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69263 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 69264 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 69265 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 69266 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 69267 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 69268 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 69269 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 69270 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 69271 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 69272 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 69273 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 69274 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 69275 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 69276 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 69277 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 69278 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5
2 4 5 4 4 4 4 4 4 5 2 3 3 2 5 4 5
3 2 3 2 5 4 5 5 2 3 2 5 5 5 2 3 2
4 5 4 5 2 3 2 5 4 5 2 3 2 5 4 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek