Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ECON426 Computer Applications 927003 4 8 6

Dersin Amacı

The course is designed to provide an elementary but comprehensive introduction to programming in R. As a further output, statistical and econometric coding exercises will be discussed.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Pelin Akçagün

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

The students are expected to bring their own laptops for the course. If you do not have one, please tell me so that we can find an alternative solution. We will use and support open-source software, i.e. you will not need to pay for downloading and working on R.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Braun, W. J. & Murdoch D. J. (2016), A First Course in Statistical Programming with R, Cambridge University Press. 2. Kleiber, C. & Zeileis, A. (2008). Applied Econometrics with R, Springer.

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
54 Ev Ödevi 6 100 1
38 Rapor Hazırlama 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
20 Rapor Hazırlama 1 30 30
54 Ev Ödevi 1 120 120

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Introduction to R Language Econ 426_Syllabus_Spring 2020.pdf
2 Introduction to R Language Econ 426_Week 1_2_3_4.pdf
3 Programming Statistical Graphics Econ 426_Week 1_2_3_4.pdf
4 Programming Statistical Graphics Econ 426_Week 1_2_3_4.pdf
5 Programming with R Econ 426_Week 1_2_3_4.pdf
6 Programming with R Econ 426_Week 5_6_7_8.pdf
7 Simulation Econ 426_Week 5_6_7_8.pdf
8 Simulation Econ 426_Week 5_6_7_8.pdf
9 Linear Regression Econ 426_Week 5_6_7_8.pdf
10 Linear Regression
11 Time Series
12 Time Series
13 Further topics
14 Further topics

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1549442 Giriş düzeyinde R programlama öğrenmek
2 1549443 R programında matematiksel uygulama yapmak
3 1549444 R programında istatistiksel uygulama yapmak
4 1549445 R programında ekonometrik uygulama yapmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76978 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 76979 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 76980 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 76981 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 76982 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 76983 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 76984 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 76985 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 76986 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 76987 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 76988 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 76989 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 76990 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 76991 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 76992 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 76993 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek