Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ADM406 Turkey-European Union Relations 927003 4 8 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı Türkiye’nin Avrupa Birliğine katılım sürecini hem tarihsel bir perspektifle takip etmek; hem de ekonomik, siyasal ve sosyal bütünleşmenin ne ölçüde gerçekleştiğini incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Arş. Gör. Gürhan Ünal

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akçay, B., & Açıkmeşe, S. A. (2017). Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar. Seçkin Yayıncılık Avrupa Komisyonu Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporları (1998-2018). Çevrimiçi: https://www.ab.gov.tr/ilerleme-raporlari_46224.html

Dersin İçeriği

Avrupa Birliği’nin kuruluşu ve temel kurumlarının tanıtımı ile başlayacak olan ders, Türkiye’nin üyelik yolunda hangi aşamaları geçtiğini irdeleyecek ve daha sonra çeşitli alanlardaki ilerlemeler mercek altına yatırılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 90 1
42 Seminer 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
12 Takım/Grup Çalışması 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
34 Okuma 21 2 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Avrupa Birliği nedir? AB'nin tarihsel gelişimi, temel organlarını ve genişlemeleri. TC-AB Ders İzlencesi.docx
2 Tarihsel bir perspektiften Türkiye'nin AB yolculuğu. Neden? Ne zaman? Nasıl? Vize-1-Genel Avrupa Birliği İnat Cicioğlu.pdf
3 Gümrük Birliği/Ekonomik Entegrasyon Vize-2-Ab Nasıl Çalışır.pdf
4 Tarım Politikası Hafta 9 AB Siyasi Reform Rehberi 1.pdf
5 Enerji ve Çevre Politikaları
6 Sosyal Politika ve Toplumsal Cinsiyet
7 Eğitim ve Bilim Politikaları
8 Demokrasi ve Kamu Yönetimi
9 Arasınav
10 İnsan Hakları ve Sivil-Asker İlişkileri
11 Sığınmacılar ve Vize
12 Dış Politika
13 İlişkilerin Geleceğine Dair Değerlendirmeler 1
14 İlişkilerin Geleceğine Dair Değerlendirmeler 2

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297315 Avrupa Birliği'nin kuruluşu ve temel organlarına dair bilgi edinir.
2 1297316 Türkiye ve AB ilişkilerinin tarihsel gelişimine hakim olur.
3 1297317 Türkiye'nin üyelik sürecindeki ekonomik müzakere başlıklarını ve içeriklerini bilir.
4 1297318 Türkiye'nin üyelik sürecindeki siyasi müzakere başlıklarını ve içeriklerini bilir.
5 1297319 Müzakere fasıllarının nasıl yürütüldüğüne dair bilgisi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69263 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 69264 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 69265 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 69266 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 69267 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 69268 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 69269 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 69270 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 69271 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 69272 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 69273 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 69274 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 69275 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 69276 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 69277 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 69278 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4
2 4 4 4 5 5 3 3 3 3 3 4 5 4 3 3 3
3 5 4 5 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5
4 3 5 4 4 4 4 5 5 4 3 3 3 5 4 3 3
5 5 4 5 3 5 5 3 5 3 3 3 5 3 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek