Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ADM406 Turkey-European Union Relations 927003 4 8 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı Türkiye’nin Avrupa Birliğine katılım sürecini hem tarihsel bir perspektifle takip etmek; hem de ekonomik, siyasal ve sosyal bütünleşmenin ne ölçüde gerçekleştiğini incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Arş.Gör.Gürhan Ünal

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akçay, B., & Açıkmeşe, S. A. (2017). Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar. Seçkin Yayıncılık Avrupa Komisyonu Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporları (1998-2018). Çevrimiçi: https://www.ab.gov.tr/ilerleme-raporlari_46224.html

Dersin İçeriği

Avrupa Birliği’nin kuruluşu ve temel kurumlarının tanıtımı ile başlayacak olan ders, Türkiye’nin üyelik yolunda hangi aşamaları geçtiğini irdeleyecek ve daha sonra çeşitli alanlardaki ilerlemeler mercek altına yatırılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 90 1
42 Seminer 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
12 Takım/Grup Çalışması 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 21 2 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanıtım 2019-2020 Turkish EU Relations Syllabus .docx
2 Avrupa Birliği nedir? AB’nin tarihsel gelişimi, temel organlarını ve genişlemeleri. Week 2 History of European Union.pdf
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en
https://www.cfr.org/backgrounder/how-does-european-union-work
3 Tarihsel bir perspektiften Türkiye’nin AB yolculuğu. Neden? Ne zaman? Nasıl? Week 3-EU and Turkey's History _ EU Delegation to Turkey.pdf
Week 3-History of Turkey- EU Relations.pdf
4 Gümrük Birliği Week 4 EU–Turkey Customs Union.pdf
Week 4-Customs Union.pdf
5 AB Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma ve Türkiye https://www.avrupa.info.tr/en/agriculture-and-rural-development-113
https://www.avrupa.info.tr/en/agriculture-and-rural-development-6835
https://ipard.tarim.gov.tr/Default-en
6 Siyasi Bütünleşme 1- Siyasi Reform Süreci Week 6-7 20190529-turkey-report.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/COUNTRY_19_2781
7 Siyasi Bütünleşme 2-İnsan Hakları https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/COUNTRY_19_2781
Week 6-7 20190529-turkey-report.pdf
8 Dönem Tekrarı https://carnegieeurope.eu/2019/05/03/options-for-eu-turkey-relationship-pub-79061
9 Arasınav
10 Suriye Krizi, Sığınmacılar ve Göç https://mirekoc.ku.edu.tr/wp-content/uploads/2019/04/Mirekoc_Elitok_2019_Report_ThreeYearsOn-AnEvaluationOfTheEU-TurkeyRefugeeDeal.pdf
Week 10 Three Years on An evaluation of the EU-Turkey Refugee Deal.pdf
11 Kadın ve Çocuk Hakları, Toplumsal Cinsiyet https://www.avrupa.info.tr/en/news/eu-turkey-progress-womens-human-rights-2024
12 Dış Politika https://carnegieeurope.eu/2020/01/29/how-far-can-turkey-challenge-nato-and-eu-in-2020-pub-80912
13 İlişkilerin Geleceğine Dair Değerlendirmeler 1 https://carnegieeurope.eu/2020/01/29/how-far-can-turkey-challenge-nato-and-eu-in-2020-pub-80912
14 Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1549374 Avrupa Birliği'nin kuruluşu ve temel organlarına dair bilgi edinir.
2 1549375 Türkiye ve AB ilişkilerinin tarihsel gelişimine hakim olur.
3 1549376 Türkiye'nin üyelik sürecindeki ekonomik müzakere başlıklarını ve içeriklerini bilir.
4 1549377 Türkiye'nin üyelik sürecindeki siyasi müzakere başlıklarını ve içeriklerini bilir.
5 1549378 Müzakere fasıllarının nasıl yürütüldüğüne dair bilgisi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76978 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 76979 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 76980 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 76981 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 76982 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 76983 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 76984 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 76985 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 76986 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 76987 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 76988 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 76989 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 76990 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 76991 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 76992 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 76993 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5
2 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5
4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4
5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek