Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSF103 Perspektif I 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencilere, uzayda yer alan ve vektörel açıdan tepe, köşe, kenar (ayrıt), yüzey faktörleriyle ifade edilebilir bir forma sahip üç boyutlu nesnelerin resim düzleminde görünüşlerinin elde edilmesine ilişkin bilgi ve deneyim kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Tamer Aslan, Dr. Öğretim Üyesi Sadık ŞENER

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Wells, David, (1998). Geometrinin Gizli Dünyası, Çev. Selçuk Alsan, Sarmal Yayınevi, İstanbul. 2. King, Jerry P.,(1997). Matematik Sanatı, Çev. Nermin Arık, Tübitak, Ankara. 3. Struik, Dirk J., (1996). Kısa Matematik Tarihi, Çev. Yıldız Silier, Sarmal yayınevi, İstanbul. 4. Pare, E. G., Loving, R. O., Hill, I. L., Pare, R. C., (1982). Descriptive Geometry, Macmillan Publishing Go. New York. 5. Doblin, Jay., (1973). Perspective “a new system for designers, Whitney Library of Design, New York.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Bu derste, perspektif kavramı, değişik geometriler, tasarı geometri ve perspektif, perspektifin temel unsurları, belli görme ve imgeleme ilkeleri bağlamında ilişkilendirilmelerine göre perspektif türleri anlatılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 7 4 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 4 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 5 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Perspektif kavramının açıklanması. Perspektif çeşitleri. Perspektif alanında kullanılan çizgiler ve anlamları. Kullanıldıkları yerler. PERSPEKTİF 1.pdf
2 Paralel perspektifin anlamı, dik iz düşüm düzlemleri açılar, açı ortayları ve denemeler. örnekler
3 Eşlenik Dik iz düşüm düzlemlerine nesnelerin dik iz düşüm görünüşlerinin çizilmesi; nokta, (düzlemlerden birine paralel olmak şartı ile) doğru (ab doğrusu) prizma
4 Eşlenik Dik iz düşüm düzlemlerine nesnelerin dik iz düşüm görünüşlerinin çizilmesi; nokta, (düzlemlerden birine paralel olmak şartı ile) doğru (ab doğrusu) prizma
5 Aynı elemanların Epür izdüşümleri. (Düzlemlerden birine paralel olması şartı)
6 Aynı elemanların Epür izdüşümleri. (Düzlemlerden birine paralel olması şartı)
7 Aynı elemanların Düzlemlerden hiçbirine paralel olmaması halindeki izdüşümlerin çizilmesi
8 Aynı elemanların Düzlemlerden hiçbirine paralel olmaması halindeki izdüşümlerin çizilmesi
9 ara sınav
10 İzometrik kavramı. İzometrik Çizimler, uygulama
11 Aksonometrik Çizimler, uygulama
12 Öğrencilerin, zihinlerinde tasarladıkları bir nesneyi, perspektif dilini kullanarak çizim yapma uygulamaları.
13 Çeşitli geometrik şekillerin pratik çizim yöntemleri (Kare, Dikdörtgen, Altıgen, beşgen Elips v.b.
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1103980 Bir nesnenin uzaydaki konumunu resim düzleminde gösterebilir
2 1103981 Nokta, doğru, düzlem ve prizmaların iz düşüm düzlemlerine görünüşlerini çizer
3 1103982 Geometrik nesnelerin herhangi bir kesitinin görünüşlerini çizebilir.
4 1103983 Parçalardan meydana gelmiş bir kontsürüksiyonun analitik çizimini yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4
2 3 4 5 5 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3
3 5 5 4 3 4 4 5 4 5 3 4 3 3 3
4 3 2 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek