Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSF105 Çizim I 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Bu derste çizim yöntemleri kavratılıp uygulamalar yaptırarak öğrencilere çizimi bir çözümleme süreci olarak kavratmak, amaçlanmaktadır. Oran-orantı, parça bütün ilişkisi, kompozisyon bilgisi konularında kuramsal bilgiyi uygulamalarda kullanmak için devinişsel gelişimi sağlamak amacıyla obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler yaptırmak amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Tamer Aslan

Ön Koşul Dersleri

Çizim I

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Design Sketching, Olofsson, Eric., Sjölen, Klara. Keeos Design Books, 2006, İsveç. Sketching, Eissen, Koost., Steur, Roselien. Page One, Sketching the Basics, Steir, Roselien. Eissen, Koost. BIS publishers, 2011, Amsterdam. Rapid Viz, Hanks, Kurt., Belliston, Larry. Thomson, 2006, Boston. Learning Curves, An Inspiring Guide To improve Your Design Sketch Skills, Keeos Design Books, Germany, 2011.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Görsel dışavurumda etkili bir araç; esnek, canlı bir yöntem; objektif saptama tekniklerinden öznel yoğunlaşmalara doğru geliştirilebilir bir pratik olarak çizim (desen) dersi, görüntüsel bütünlüğü görsel çözümleme teknikleri, uzayın nokta-doğru-düzlemlerle analizi, eklemeci-çıkarmacı yöntemler üzerine yoğunlaşmaktadır. Görsel algılama biçimlerine ilişkin açıklamalar ve yeni metodolojik yaklaşımlar kapsamında bilgi verilerek uygulamalar yaptırılır. Modelden / obje ya da bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler yanında; imgelem gücü ile görsel anlatıma dayalı uygulama yeterlikleri arasındaki karşılıklı ilişkileri kapsayan uygulamalara yer verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 1 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler (çizim yöntemleri ile çözümlemeler) Obje grubunun hazırlanması çizim 2.PNG
2 Oran-orantı bilgisi, Bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler Obje grubunun hazırlanması, Sunum hazırlığı
3 Oran-orantı bilgisi, Bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler Obje grubunun hazırlanması
4 Oran-orantı bilgisi, Bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler Obje grubunun hazırlanması
5 Parça bütün ilişkisi, Bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler Obje grubunun hazırlanması, Sunum hazırlığı
6 Parça bütün ilişkisi, Bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler Obje grubunun hazırlanması
7 Parça bütün ilişkisi, Bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler Obje grubunun hazırlanması
8 Birden fazla nesne ile kompozisyon bilgisi Obje grubunun hazırlanması, Sunum hazırlığı
9 Birden fazla nesne ile kompozisyon bilgisi Obje grubunun hazırlanması
10 Birden fazla nesne ile kompozisyon bilgisi Obje grubunun hazırlanması
11 İmgelem gücü ile görsel anlatıma dayalı uygulama (çizim yöntemleri ile çözümlemeler)
12 İmgelem gücü ile görsel anlatıma dayalı uygulama (çizim yöntemleri ile çözümlemeler)
13 İmgelem gücü ile görsel anlatıma dayalı uygulama (çizim yöntemleri ile çözümlemeler)
14 İmgelem gücü ile görsel anlatıma dayalı uygulama (çizim yöntemleri ile çözümlemeler)
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297844 Çizimi bir çözümleme süreci olarak kavrar.
2 1297845 Çizmek- Çözmek -Tasarlamak arasındaki ilişkiyi kavrar.
3 1297846 Uzayın nokta-doğru-düzlemlerle analizini yapar.
4 1297847 Görsel çözümleme teknikleri ve çizim yöntemlerini öğrenir.
5 1297848 Çizim yöntemlerini kullanarak obje grubundan gözlem ve etüde dayalı uygulamalar yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 3 5 5 3 5 3 5 4 4 5
2 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4
3 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 5 3 4 5
4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4
5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek