Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS311 Resim Atelye Uygulamaları 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Resim Atelye Uygulamaları dersinin amacı , temel sanat eğitiminin altyapısını oluşturma amaçlı bir süreç içerisinde teknik uygulamaların yanı sıra, resim sanatının tarihsel kategorilere ayrılarak incelenmesi, bu incelemelerden yola çıkarak öğrencinin aktarım ve görselleştirme yollarını öğrenmesi ve görsel örnekler üzerinde analitik çalışmalar gerçekleştirebilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.dr.Metin EKER, Prof.Dr.Gülten İMAMOĞLU, Yrd.Doç.Dr.Engin GÜNEY

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Clark, G. and Zimmerman, E. (2004) teaching talented art students. New York: Teacher Colloge Press. 2. Fleckenstein, K.S., Calendrillo, L.T. and Worley. D.A. (2002). Language and image into reading-writing classroom: teaching vision. New Jersey-Mahwah-London: Lawrence Erlbaum Associates. 3. Leborg, C. (2004). Visual grammar. New York: Princeton Architechtural Press. 4. Leyton, M. (2006). The structure of painting. Vien-New York: Springer.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Resim Atelye Uygulamaları dersinde, resim yapmanın teknik süreçlerinin incelenmesine olanak sağlamak amaçlı örnek olarak bir çalışma geliştirilir, malzeme bilgisi verilir, çeşitli materyaller incelenip değerlendirilir, Tuval hazırlama yöntemleri öğretilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 3 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 2 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 2 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Resim sanatı ve teknikleri ile ilgili temel kavramların incelenmesi
2 Düzenleme ve kompozisyon çalışmaları.
3 Deneysel analiz çalışmaları.
4 Materyal ve malzeme hakkında bilgi verilmesi
5 Optik-Objektif yansıtma sürecine ilişkin altyapı çalışmaları.
6 Prototip/model çalışması için örneklem çözümlemeleri.
7 Bir görsel materyal tespiti yapılması ve çizgi, leke ve renk analizleri gerçekleştirilmesi.
8 Optik-objektif yansıtma için malzeme hazırlanması.
9 Ara Sınav.
10 Tuval üzerine yağlıboya tekniği ile çalışma yapılması
11 Yapılan resim çalışması üzerinde değerlendirmeler gerçekleştirilmesi.
12 Optik-objektif yansıtma çalışmasının sonuçlandırılması.
13 Çalışma kritikleri ve birey odaklı değerlendirmelerin yapılması
14 Çalışma kritikleri ve kolektif değerlendirmelerin yapılması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1311799 Görselleştirmenin teknik ve materyal karakteristiklerini bilir.
2 1311800 Resim sanatının geleneksel ve çağdaş sanat eserlerini tanır.
3 1311801 Optik-objektif aktarma yöntemini kullanır.
4 1311802 Analitik çalışmalar gerçekleştirebilir.
5 1311803 Düzenleme, armoni, kompozisyon bilgilerini görselleştirme çalışmalarında kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1
2 3
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek