Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS315 Seramik Atelye Uygulamaları 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Seramik malzemeyi tanımak, serbest şekillendirme tekniklerini uygulamaya yönelik teorik ve pratik bilgilerin kazanımları doğrultusunda, öğrencinin tasarım-üretim ilişkisi kurabilmesini sağlamak bu dersin amacını oluşturmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üy. Fidan Tonza

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Seramik Yapıyoruz, Susan Peterson/Jan Peterson, Çev. Sevim Çizer Ceramics/ Mastering the Craft, Richard Zakın Ten Thousand Years of Pottery, Emmanuel Cooper Wheel- Thrown Ceramics/ Altering/Trimming/Adding/Finishing, Don Davis Handbuilt Ceramics: Pinching /Coiling /Extruding / Molding /Slip Casting / Slab Work, Kathy Triplett

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Temel seramik eğitimi kapsamında seramik malzeme tanıtımı, seramik sanatının geçmişi ve türlerinin incelenmesi, çamur hazırlama, basit şekillendirme çalışmaları, çimdikleme, plaka ve sucuk yöntemi ile serbest geometrik formlar hazırlama ve tasarım- uygulama çözümleri geliştirme bu dersin kısa içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Seramik teknikleri, araç-gereçleri üzerine genel bilgi Malzeme Temini
2 Çamur yoğurma ve çamur hazırlama Malzeme Temini
3 Çimdik yöntemi ile şekillendirme Malzeme Temini/ Örneklerin Oluşturulması
4 Plaka yöntemi ile şekillendirme Malzeme Temini/ Örneklerin Oluşturulması
5 Plaka yöntemi ile şekillendirme Malzeme Temini/ Örneklerin Oluşturulması
6 Plaka yöntemi ile şekillendirme Malzeme Temini/ Örneklerin Oluşturulması
7 Sucuk Yöntemi ile şekillendirme Malzeme Temini/ Örneklerin Oluşturulması
8 Sucuk Yöntemi ile şekillendirme Malzeme Temini/ Örneklerin Oluşturulması
9 Ara Sınav
10 Öğrenilen yöntemlerle ilgili farklı form tasarımı Tasarıma İlişkin Kaynak Oluşturma
11 Uygulama Uygulama Kontrolü/zaman Yönetimi
12 Uygulama / Kurutma Uygulama Kontrolü/zaman Yönetimi / Ürün Kuruluğunu Değerlendirme
13 Bisküvi pişirimi Fırın Rejimi Ayarlama/Ürünlerin Fırınlanabilirliğinin Kontrolü
14 Sırlama / sergi ve sunum Değerlendirmesi Kaide seçimi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1311846 Seramik malzemeyi tanıma ve temel bilgileri edinmesi
2 1311847 Seramik malzemenin teknik özelliklerinin kavranması
3 1311848 Temel şekillendirme yöntemlerinden çimdikleme, plaka yöntemi ve sucuk yöntemini öğrenmesi ve uygulaması
4 1311849 Formu oluşturan parçaların birbirine eklenmesi, rötuşlama ve kurutma aşamalarının teknik bilgi ve becerisini geliştirme
5 1311850 Tasarımlara yönelik şekillendirme ile ilgili gelişebilecek teknik sorunu çözme ve yönetme becerisi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4
3 5
4 4
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek