Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS321 Geleneksel Sanat Eğitimi Modelleri 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Sanat eğitiminin sanat tarihi ile koşut gelişimini incelemek, geleneksel sanat eğitiminin genel özelliklerini tespit etmek, geleneksel sanat eğitimi profilleri hakkında vargılar oluşturmak, bu dersin amacı olarak gösterilebilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Metin EKER, Yrd. Doç. Dr. Engin GÜNEY

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. W.J.T. Mitchell, THE LANGUAGE OF IMAGES, The University of Chicago Press, Chicago-London 1980. 2. Jonathan E. Schroeder, VISUAL CONSUMPTION, Routledge, London-New York 2002. 3. Tony Schirato-Jen Webb, READING THE VISUAL, Allen and Unwin, Australia 2004. 4. Kagan, M. (2008). Estetik ve sanat notlar. (A. Çalışlar, çev.). İzmir: Karakalem Kitabevi. 5. Tunalı, İ. (1989). Estetik. İstanbul: Remzi Kitabevi. 6. Croce, B. (1989). Estetik (İfade bilimi ve genel linguistik olarak). İstanbul: Remzi Kitabevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Geleneksel sanat eğitimi modelleri dersi; Geleneksel sanat eğitimi özellikleri, disiplin temelli sanat eğitimi modeli, eleştirel sanat pedagojisi, çoklu-sanat eğitimi modeli ve sanat eğitimi yaklaşımı öngörülerini, ders içerikleri olarak ele alır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanat ve sanatın eğitimi Okuma
2 Geleneksel sanat eğitimi, usta-çırak ilişkileri Okuma
3 Sanat ve zanaat arasındaki farklar ve zanaat eğitimi Okuma
4 18. yyda sanat eğitimi, 19.yyda sanat eğitimi Okuma
5 Sanat eğitimi temel yaklaşımları ve pedagojik yönelimler Okuma
6 Geleneksel sanat Eğitimi ve Modern sanat eğitimi arasındaki farklar Okuma
7 Disiplin temelli sanat eğitimi Okuma
8 Sanat eğitimi ve atelye çalışmaları, sanat eğitimi ve estetik, sanat eğitimi ve eleştiri, sanat eğitimi ve sanat tarihi Okuma
9 Ara Sınav.
10 Eleştirel sanat pedagojisi Okuma
11 Çok kültürlü sanat eğitimi Okuma
12 Sanat eğitiminde çoklu kültürel yeni yapılanmalar Okuma
13 Okulsuz sanat eğitimi Okuma
14 Sanat eğitiminde gelecekçi profiller Okuma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1311328 Sanat eğitimi temel kavramlarını bilir
2 1311329 Geleneksel sanat eğitimi yaklaşımları hakkında konuşur
3 1311330 Disiplin temelli sanat eğitiminin avantaj ve dezavantajlarını tartışır
4 1311331 Sanat eğitiminin geleceği hakkında fikir yürütür

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek