Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS323 Cam Boncuk Yapımı 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Cam boncuk tanıtımı ve çalışma prensiplerinin anlatılması . Pratiğe bağlı olarak cam boncuk alanında çalışma ve üretim mantığının anlaşılması . Camın ergimiş halde nasıl şekilleneceğinin , hangi zorluk ve kolaylıkla karşılaşılacağının anlaşılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr. Üyesi Tamer Aslan Öğr.Gör.Seyit Taha Baydar

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Thamen & Hudson, (2004),Bryan Sentance, Ceramics- A Worlg Guide To Traditional Techniques, , London 2004. Hamlyn , (1968), Robert S. Charleston, World Ceramics,London-New York. David Whitehouse, Glass:A Pocket Dictionary of Terms Commonly Used to Describe Glass and Glassmaking, (1993), Corning Glass Museum, New York. Keith Cummings,(2009), Çağdaş Cam Sanatı,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Cam boncuk alanında temel eğitimi içermektedir. Başlangıç seviyesinde verilecek olan eğitimde atölye ve ekipmanlar tanıtılıp, uygulamaya geçilecektir. Uygulamayla birlikte gerçekleştirilmek istenilen boncuklar üzerine çalışmalar yapılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Boncuk üretimi hakkında genel bilgi verilmesi. Eski ve yeni üretim tekniklerinin incelenmesi. Araştırma sıcakcam 3ler hayvan form.docx
2 Daha önce yapılmış boncuk örneklerin incelenmesi. Şalomada yuvarlak boncuk yapımının gösterilmesi. İnce cam çubuk hazırlanmasının gösterilmesi. Araştırma Yeni Microsoft Word Belgesi.docx
3 Silindir boncuk yapımının gösterilmesi. Yuvarlak ve silindirik boncuk uygulama çalışmaları. Araştırma
4 Boncuk üzerine dekor uygulamasının gösterilmesi. Yuvarlak ve silindirik boncuk uygulama çalışmaları. Boncuk üzerine dekor uygulama çalışmaları. Araştırma
5 Kübik ve yassı boncuk üretiminin gösterilmesi ve uygulama çalışmaları. Araştırma
6 Kübik ve yassı boncuk üretiminin gösterilmesi ve uygulama çalışmaları. Araştırma
7 Farklı biçimlerdeki boncuk üretimlerinin gösterilmesi ve uygulama çalışmaları. Araştırma
8 Farklı biçimlerdeki boncuk üretimlerinin gösterilmesi ve uygulama çalışmaları. Araştırma
9 Ara Sınav
10 Serbest biçim ve dekorlu boncuk yapımı uygulama çalışmaları Araştırma
11 Serbest biçim ve dekorlu boncuk yapımı uygulama çalışmaları Araştırma
12 Serbest biçim ve dekorlu boncuk yapımı uygulama çalışmaları Araştırma
13 Serbest biçim ve dekorlu boncuk yapımı uygulama çalışmaları Araştırma
14 Serbest biçim ve dekorlu boncuk yapımı uygulama çalışmaları Araştırma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1311224 Ergimiş camın nasıl şekilleneceğini öğrenir
2 1311225 Bireysel ve takım çalışmalarıyla sosyal beceri ve iletişimi artar
3 1311226 Tasarım becerisi ve numune gerçekleştirme aşamalarını öğrenir
4 1311227 Farklı ortam ve disiplinlerde çalışma becerisi kazanır
5 1311228 Cam boncuk temel eğitimini tamamlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4
3 5
4 4
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek