Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS325 Görsel Kültür Eğitimi 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Sanatın görsel olma yetkisini elinden alan ve sanatın tahtına oturan iletişim ve etkileşimin tamamen görsel kılındığı bir çağın içinde olarak ve görselliğin kültür olma sürecini yaşayanlar olarak, sanat eğitiminin bu yeni kapsamının incelenmesi, bu dersin amacını ortaya koymaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Metin EKER, Dr.Öğr.Üyesi Engin GÜNEY

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul bulunmamaktadır

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• W.J.T. Mitchell, THE LANGUAGE OF IMAGES, The University of Chicago Press, Chicago-London 1980. • Jonathan E. Schroeder, VISUAL CONSUMPTION, Routledge, London-New York 2002. • Tony Schirato-Jen Webb, READING THE VISUAL, Allen and Unwin, Australia 2004.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Görsel Kültür Eğitimi dersi, kültür kavramının sol tarafına yerleştirilen yeni olguların ve içeriklerin niteliğine katkı sunan iletişim teknolojileri, multi medya teknolojileri, medya eğitimi, görsel okuryazarlık eğitimi, tekno kültür eğitimi gibi içerikleri işleme amacındadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
16 Alan Gezisi 1 50 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8
34 Okuma 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kültürün tanımını yapabilmek Araştırma/Okuma
2 Sanatın görselliği hakkında bilgi sahibi olmak Araştırma/Okuma
3 Sanat, kültür bileşkesinde görsel kültürü konumlandırmak Araştırma/Okuma
4 Görsel kültür yönsemeleri hakkında analiz yapabilmek Araştırma/Okuma
5 Çağdaş iletişim teknolojileri ve görsel kültür Araştırma/Okuma
6 Çağdaş medya teknolojileri ve görsel kültür Araştırma/Okuma
7 Multi-medya ortamları ve pedagojik gerekçeler Araştırma/Okuma
8 Tekno-kültür ve sanat eğitimi ilişkisi Araştırma/Okuma
9 Ara sınav Araştırma/Okuma
10 Çoklu okuryazarlıklar ve görsel kültür ilişkisi Araştırma/Okuma
11 Çağdaş sanat eğitiminin dönüşümü için kültürel gerekçeler Araştırma / Okuma
12 Yeni kültürel ekolojiler ve görsel kültür Araştırma/Okuma
13 Postmodernist sanat eğitimi ve görsel kültür eğitimi Araştırma/Okuma
14 Sanat eğitiminde gelecek profilleri ve görsel kültür eğitimi Araştırma/Okuma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1311307 Görsel sanatlar ile kültürün görsel yeni potansiyelleri arasındaki arasındaki farklılıkları kavrayabilmek
2 1311308 Kültürü görsel kültür aracılığıyla çözümleyen yeni bakış açıları hakkında bilgi sahibi olabilmek
3 1311309 Görsel kültürün okuryazarlık süreçleri için önemli görebilmek
4 1311310 Çağdaş kültüre ilişkin yönsemelerin muharrik unsurlarını çözümleyebilmek
5 1311311 Görsel kültürel vargılarını kişisel yargılara dönüştürebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek