Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS327 Deneysel Animasyon 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Bu dersin öncelikli amacı Deneysel Animasyon tekniği, tarihi ve temel prensipleri hakkında bilgilendirmek ve ders kapsamında alternatif, özgün animasyon teknikleri ve fikirleri incelenerek , entelektüel ve estetik açıdan daha geniş bir perspektiften bakılmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Özlem AYVAZ TUNÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1)  Roberts, S. (2011). Character Animation Fundamentals: Developing Skills for 2D and 3D Character Animation. Boston: Focal Press. 2) Beiman, N. (2010). Animated Performance. AVA BookProduction Pte. Ltd. 3) Chong, A. (2008). Digital Animation. AVA Book ProductionPte. Ltd. 4) Subotnick, S. (2004). Animation in the home digital studio:Creation to distribution. USA: Focal Press. 5) Webster, C. (2005). Animation: The mechanics of motion.Indianapolis, Oxford ; Burlington, MA: Elsevier Focal Press. 6) Whitaker, H. J. (2002). Timing for Animation. U.K: Focal Press.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında, Deneysel Animasyonun tanımına yönelik kapsamlı bilgi verilir ve animasyon filmine yönelik deneysel yaklaşımlar yaratmanın yöntemleri araştırılır. Canlandırma filmine yönelik deneysel yaklaşımlar yaratmanın yöntemleri araştırılır. Kurgu programlarından biri olan “Adobe Premiere” programı ağırlıklı olmak üzere, diğer programlarla ilgili de teknik bilgi verilir. Öğrencilerin çalışmalarında yaratmak istedikleri atmosferi ve fikri destekleyecek çözümler üzerinde çalışılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 3 30 1
29 Bireysel Çalışma 1 20 1
2 Final Sınavı 0 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 2 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 2 6
34 Okuma 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Deneysel Animasyon hakkında bilgisinin verilmesi, dönemlik ders planının öğrenciye aktarılması Kurgu Montaj programları hakkında bilgilendirme. Literatür hazırlığı
2 Deneysel sinema tarihi, temsilcileri ve çalışmalarına dair sunum. Kurgu Montaj programları aracılığıyla proje oluşturma, kompozisyonlarla çalışma mantığı, arayüz tanıtımı. Yapılan çalışmaların değerlendirilmesi. Sunum hazırlığı
3 Senaryonun belirlenmesi ve Film konseptinin oluşturulması. Karakter tasarımlarına giriş.  Araştırma, inceleme
4 Karakter tasarımlarının sonlandırılması. Öykü Panosu (Storyboard) oluşturulması  Araştırma, inceleme
5 Canlandırmaya geçiş  Araştırma, inceleme
6 Canlandırma  Araştırma, inceleme
7 Canlandırma  Araştırma, inceleme
8 Canlandırma  Araştırma, inceleme
9 Ara sınav
10 Canlandırma  Araştırma, inceleme
11 Adobe Premiere programı üzerinde kurgu montajın gerçekleştirilmesi. Yapılan çalışmaların değerlendirilmesi.  Araştırma, inceleme
12 Ses Kurgusunun gerçekleştirilmesi  Araştırma, inceleme
13 Proje değerlendirme ve birebir projeler üzerinde finalize etme süreci  Araştırma, inceleme
14 Film gösterimi ve sunumu  Araştırma, inceleme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1311413 Özgün canlandırma filmi oluşturma yöntemlerini tanımlayabilir.
2 1311414 Canlandırmalarını özgün canlandırma tekniği yöntemlerini kullanarak uygulayabilir.
3 1311415 Zamanlama, stüdyoda çalışma ve iş disiplinine sahip olabilir.
4 1311416 Ortaya çıkan filmi uygun şekilde gösterebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek