Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS333 Medya Okuryazarlığı 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Medya okuryazarlığı, yeni sanat eğitimi müfredatındaki “okuryazarlık” derslerinden biri olarak, medya yapımlarının özellikle çocuklar ve ergenler üzerindeki olumsuz etkilerini tanımayı, değerlendirmeyi, analiz etmeyi, yorumlamayı ve bazı kararlar vermeyi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Metin EKER, Doç. Dr. Tarık Yazar, Dr. Öğrt. Üyesi Dr. Engin Güney

Ön Koşul Dersleri

Önkoşul dersi yoktur.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. W.J.T. Mitchell, THE LANGUAGE OF IMAGES, The University of Chicago Press, Chicago-London 1980. 2. Jonathan E. Schroeder, VISUAL CONSUMPTION, Routledge, London-New York 2002. 3. Tony Schirato-Jen Webb, READING THE VISUAL, Allen and Unwin, Australia 2004. 4. Kagan, M. (2008). Estetik ve sanat notlar. (A. Çalışlar, çev.). İzmir: Karakalem Kitabevi. 5. Tunalı, İ. (1989). Estetik. İstanbul: Remzi Kitabevi. 6. Croce, B. (1989). Estetik (İfade bilimi ve genel linguistik olarak). İstanbul: Remzi Kitabevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Medya okuryazarlığı kursları arasında medya yapımları, arzu yapımları, multimedya ekipmanı, görsel kültür ve medya kültürü, kültürel yapımların görsel metinleri, medya tartışmaları, medya eleştirisi, medya analizleri, medya yorumları gibi içerikler yer almaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8
34 Okuma 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Medya ve iletişim kavramları. Okuma
2 Görsel kültür ve medya üretimi. Okuma
3 Kültür üretimi olarak medya üretimi. Okuma
4 Görsel ve yazılı medyanın yeni eğilimleri. Okuma
5 Medya ve sanat dernekleri. Okuma
6 Medya yapımcısı olarak sanat eserleri ve sanatçılar. Okuma
7 Medya estetiği ve tüketici estetiği. Okuma
8 Görsel metin analizi Okuma
9 Ara Sınav
10 Görsel metin analizi ve kod ayrıştırma. Okuma
11 Medya tüketimi ve tüketim estetiği. Okuma
12 Küresel medyaya karşı yerel medya yapımları. Okuma
13 Multimedya ekipmanı ve metin yazarlığı. Okuma
14 Post prodüksiyon ve ilgili estetik. Okuma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1311716 Öğrenciler medya kavramlarını bilir.
2 1311717 Medya yapımlarının kültürel ve sanatsal yapımlar olarak tanımlanmasını tartışırlar.
3 1311718 Medya okuryazarlığının kültürel okuryazarlığa bağını tanımlarlar.
4 1311719 Çeşitli medya metinlerini analiz eder.
5 1311720 Medya estetiği ile ilgili yargılarda bulunurlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4
3 5
4 4
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek