Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS339 Batı Resim Sanatı 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Batıya yönelik Düşünceler, sanatçılar, sanat akımları hakkında bilgi sahibi olmayı amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Engin GÜNEY

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gombrich, E.H. 1986; Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, İstanbul. Lynton, N. 1982; Modern Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, İstanbul. İpşiroğlu, N., M. 1991; Sanatta Devrim, Remzi Kitabevi, İstanbul. Tunalı, İ.1989; Felsefenin Işığında Modern Resim, Remzi Kitabevi, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Sanatsal Düşünce, Avrupa Sanatında Dönemler ve Avrupa’da Sanat Akımları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 4 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 4 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İlkellerde sanat, sanatın tanımı, türleri, ilkeleri. Sanatsal ve bilimsel bilgi, sanatsal düşünce, sanatsal üslup, sanatın amacı kavratılır. Araştırma, inceleme
2 Avrupa sanatı dönemleri ve akımlarına hakkında bilgi verme Erken Orta Çağ Avrupa sanatı, Orta çağ Avrupa sanatı (roman, gotik) Araştırma İnceleme
3 Resim, Heykel ve Mimaride Rönesans Sanatı Araştırma İnceleme
4 Resim, Heykel ve Mimaride Rönesans Sanatı Araştırma İnceleme
5 Resim, Heykel ve Mimaride Manierizm Araştırma İnceleme
6 Resim, Heykel ve Mimaride Barok, Rokoko Sanatı Araştırma İnceleme
7 Resim, Heykel ve Mimaride Barok, Rokoko Sanatı Araştırma İnceleme
8 Neoklasizm Araştırma İnceleme
9 Ara Sınav
10 XIX. yy ve sonrası sanat akımlarına giriş Araştırma İnceleme
11 XIX. yy ve sonrası sanat akımları Araştırma İnceleme
12 XIX. yy ve sonrası sanat akımları Araştırma İnceleme
13 XIX. yy ve sonrası sanat akımları Araştırma İnceleme
14 XIX. yy ve sonrası sanat akımları Araştırma İnceleme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1311175 Sanat ve estetik kuramlarını bilir.
2 1311176 Avrupa sanatını ve dönemlerini kavrar.
3 1311177 Sanatta kurallı ve kural dışı tavırları yorumlayabilir.
4 1311178 Avrupa sanatı sanatçılarını tanır.
5 1311179 Avrupa sanat eserlerini yorumlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
4 5
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek