Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS341 Endüstriyel Tasarımda Anlambilim ve Göstergebilim 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Bu derste, göstergebilimi bir bilim dalı olarak, anlamsal çerçevesini, tarihsel gelişimini, türlerini ve uygulama alanında önemli aşamalarını ortaya koymaya ve genel anlamda, soyut bir bilim anlayışının günlük yaşamın anlaşılmasını kolaylaştıran bir düşünce dizgesine dönüşümü gösterilecektir. Göstergebilim, meraklı, içinde yaşadığı evrenin nasıl oluştuğu konusunda bir düşüncesi, bir imgesi olanlara insanlara yönelik bir bilim dalı olması nedeniyle, öğrencilerin çalışmaları ve uygulamaları üzerine yeni bir bakış açısı geliştirmesini sağlayacaktır. İletişim için göstergelere sahip olmak ya da onları tanımak yeterli değildir. Onları doğru yerde kullanmak, daha da önemlisi bir iletişim düzeneği içindeki görsel göstergeleri doğru anlayabilmek ve anlamlandırmak önemlidir ve gereklidir. Bu dersin temel amaçları arasında her türlü görsel iletişimdeki anlamlandırma sürecinde okuyucuya daha geniş bir bakış açısı ve kılavuzluk etmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Ögr. Üy. Sadık ŞENER, Dr. Ögr. Üy. Deniz EKMEKÇİOĞLU, Dr. Ögr. Üy. Erkan LİKOS

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Pierre Guiraud, Çevirmen: Mehmet Yalçın, Göstergebilim, İmge Kitabevi,ISBN: 9789755330587 2. Doğan Günay, Alev Parsa, Görsel Göstergebilim, Es Yayınları, ISBN: 9786055664237 3. Semantik, Derleyen: Mark Richard, Çevirmen: Halil Kayıkçı, İtalik Yayınları, SBN: 9786059105118.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gerçekleştirilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Açık bir sistem olarak İnsan Literatür hazırlığı
2 Sanat; tasarım ve görsel kültür, tek boyutlu seçkin kültür, egemen kitle kültürü, popüler alt kültür Sunum hazırlığı
3 Dilbilim – Göstergebilim – Anlambilim Araştırma, inceleme
4 Gösterge; felsefi, mantık, estetik, sosyoloji ve işlev Araştırma, inceleme
5 Göstergeler ve tasarımda kullanımları Araştırma, inceleme
6 Anlam, anlamlama, yananlam Araştırma, inceleme
7 Tanım – Tasarım – Yapım Araştırma, inceleme
8 İşlev Araştırma, inceleme
9 Ara Sınav
10 Biçim ve İlettiği bilgi Araştırma, inceleme
11 İnsan Makina Arakesiti Araştırma, inceleme
12 Tasarım Biçim Dili Araştırma, inceleme
13 Tasarımda Karmaşıklık ve Düzenlilik Araştırma, inceleme
14 Vandalizm ve Tasarım Araştırma, inceleme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1311200 Tasarım biçim dili ve tasarım olgusuna getirdiği yeni yaklaşım ve açıklamalar ortaya koyar.
2 1311201 Dersin öğrenme çıktıları, tasarım biçim dili ve tasarım olgusuna yeni yaklaşım ve açıklamalar getirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek