Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS343 Malzeme Bilgisi 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Bu derste öğrencilere, tasarım süreçlerinde kullanılan malzeme türleri ve malzeme özellikleri, üretilecek ürüne göre malzeme seçebilme bilgi ve becerisi kazandırmak amaçlamaktadır Malzeme Biliminin genel amacı, malzemelerin içyapısını tanıtmak, iç yapılar ile özellikler arasında bağıntılar araştırmak, bu şekilde geliştirilen temel ilkeler ve kavramlar ışığında uygulamada kullanılan malzeme türlerini sınıflara ayırarak özelliklerini incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğretim Üyesi: Sadık ŞENER, Dr. Öğretim Üyesi: Erkan LİKOS, Dr. Öğretim Üyesi: Deniz EKMEKÇİ

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- ŞAVAŞKAN, T. 2012 Malzeme Bilgisi ve Muayenesi 6. Baskı Trabzon 2- ARAN A. 2008 Malzeme Bilimi Ders notları ITÜ İstanbul. Prof. Dipl. BARGEL.H.J. İng –Prof.Dr. SCHULZE, İng.G. Çev: Prof.Dr.Güleç Ş.- ARAN A. Malzeme Bilgisi Cilt: I 1993, Cilt: II 1995 İTÜ Makina Fak. Ofset Atölyesi KELEŞ. Ö. Malzeme Bilgisi Ders Notları İTÜ.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu derste, Malzeme türleri,malzeme nitelikleri,malzeme-amaç ilişkisi , Metal malzemeler, ametal malzemeler, ahşap ve diğer malzelerin kullanım alanları, Malzemenin öz nitelikleri, malzame davranışları, mukavemeti, malzemenin fiziksel ve atomik yapıları incelenir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 7 2 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10
34 Okuma 6 2 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Malzemeyle ilgili temel kavramları Kavramların sözlük anlamları
2 Malzeme kullanımının tarihçesi Taş devrinden günmüze üretilen temel malzemelerden bazıları
3 Malzeme- mukavemet ilişkisi Mukavemet kavramı
4 Amaca uygun malzeme seçimi Üretim nesnesinin amacı, kullanım alanı
5 Çeşitli malzemeler üzerinde deneysel çalışma (ısı, aşındırma, ekleme vb.) Araştırma
6 Metal malzemeler Bazı metallerin atomikyapıları
7 Kuvvet karşısında farklı davranış değişiklik gösteren metal malzemeler Malzeme üzerinde deney
8 Isıl işlem karşında farklı davranış gösteren malzeler Metal-ametal Malzeme üzerinde çeşitli deney
9 Ara Sınav
10 Ahşap malzemeler Ağaç ve çeşitleri
11 Ahşap malzemelerin kullanım alanları Ahşabın tarihi süreçte insan hayatındaki kullanım yerleri
12 Ahşap malzemenin coğrafya-iklim ilişkileri Genel coğrafya- iklim bilgisi
13 Malzemelerin amaca göre işlenişinde kullanılan temel araçlar Araştırma
14 Elastik malzemeler Araştırma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1311651 Malzeme kavramının kapsamını bilir.
2 1311652 Malzeme çeşitlerini ve niteliklerini bilir
3 1311653 Malzelerin fiziksel özelliklerini bilir.
4 1311654 Üretim amacına göre malzeme seçebilir
5 1311655 Malzeme üzerinde deneysel gözlem yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4
3 5
4 4
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek