Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS351 Mobilya Tasarımı 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Bu dersin içeriği öğrencileri mobilya tasarımı konusunda bilgilendirmenin yanında, mekân, kullanıcı ve mobilya kavramların arasındaki güçlü ilişkiyi çağımızın kullanım alanları çerçevesinde yorumlama becerisini kazandırmayı hedefler. Öğrencilerin mevcut tasarım eğilimleriyle desteklenen tasarım senaryoları üzerinde kritikler desteği ile çalışmalar yapmalarını sağlar. Bu ders, öğrencilere mobilya tasarımıyla ilgili problemlerle başa çıkmaları için teknik ve yapısal beceriler kazandırmayı hedefler.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Sadık ŞENER, Dr. Öğretim Üyesi Erkan LİKOS, Dr. Öğretim Üyesi Deniz EKMEKÇİOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dal Fabbro, Mario, 1957, ‘How to build modern Furniture’. New York, USA: F. W. Dodge Coorporation. (1957). New Chairs: Innovations in Design, Technology, and Materials, Mel Byars Materials for Inspirational Design by Chris Lefteri Geometry of Design: Studies in Proportion and Composition, Kimberly Elam Furniture in History: 3000 B.C. 2000 A.D (2nd Edition) (Hardcover), Leslie Pina Illustrated History of Furniture: From the Earliest to the Present Time (Paperback), Frederick Litchfield (Author) Design Meets Disability (Hardcover), Graham Pullin The Making of Design: From the First Model to the Final Product (Paperback), Gerrit Terstiege Greenhalgh, Paul. Quatations and Sources on Design and Decorative Arts. Manchester: Manchester University Pres •Sparke, Penny. A Century of Design. New York: Barron’s, 1998. Woodham, Jonathan M. TwentiethCentury Design. Oxford: Oxford University Pres, 1997.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Öğrenme sürecinde yer alan bilgi, kavram, uygulama, analiz, sentez ve yorumlama gibi hiyerarşik bir yapı üzerine kurgulanmış olan bu dersin çıktıları, sınıf içi kritiklerde geliştirilir ve bu sonuçların final tasarım ürün ve sunumlarında görülebilmesi beklenir. Bu ders, öğrencileri çalışan bir prototip üretme sürecine yönlendiren iki ana proje üzerine temellendirilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 6 1 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 2 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 1 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse giriş Okuma
2 ÇALIŞTAY 01 - Çalıştay 01'e giriş / Sunum 1: Mobilya Tasarımında Teknik Görünüşler ve Case Study Sunumu 01 / Ödev 1’in duyurulması Uygulama
3 ALIŞTAY 01 - Ödev 1’in teslimi ve üzerinde tartışma / Stüdyo kritikleri / Sunum 2: Mobilya Tasarımında Teknik Görünüşler / Ödev 2’nin duyurulması Uygulama
4 ÇALIŞTAY 01 - Ödev 2’nin teslimi ve hakkında tartışma / Stüdyo kritikleri / Sunum 3: Mobilya Tasarım Tarihi ve Teorisi Uygulama
5 ÇALIŞTAY 01 - Prototip yapımı ve kritikler Uygulama
6 JURY 01 - ÇALIŞTAY SERGİSİ 01 + Dönem Projesi Sunumu - Ödev 3'ün duyurulması Uygulama
7 ÇALIŞTAY 02 - Çalıştau 02'ye giriş / Ödev 3’ün teslimi ve hakkında tartışma / Stüdyo kritikleri / Ödev 4’ün duyurulması / Sunum 4: Tasarım Metodolojisi Uygulama
8 ÇALIŞTAY 02 - Stüdyo kritikleri ve tasarımların geliştirilmesi Uygulama
9 ÇALIŞTAY 02 - Tasarımın sonlandırılması / Stüdyo kritikleri / Ara jürinin gerekliliklerinin duyurulması / Tasarımların geliştirilmesi ve prototip yapımı
10 ÇALIŞTAY 02 - Stüdyo kritikleri ve prototip yapımı Uygulama
11 ÇALIŞTAY 02 - Ön jüri Uygulama
12 ÇALIŞTAY 02 - Çalıştay ve prototip yapımı / Maket yapımı Uygulama
13 ÇALIŞTAY 02 - Çalıştay ve prototip yapımı / Maket yapımı Uygulama
14 ÇALIŞTAY 02 - Çalıştay ve prototip yapımı / Maket yapımı Uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1311692 Öğrenci, temel tasarım ilkelerini mobilya tasarım sürecinde kullanabilecektir.
2 1311693 Öğrenci, araştırma sürecinde verileri kolaylıkla belirleyebileyerek tasarımlara uyarlayabilecektir.
3 1311694 Öğrenci, form ile ilgili, işlevsel, detay ve teknik bazı önemli unsurları süreç içerisinde baştan sona özgüvenle kullanabilecektir.
4 1311695 Öğrenci, başlangıç fikir skeçlerinden üretim anına kadar karşılaşılabilecek sorunlara alternatifli çözüm önerilerini getirebilecektir.
5 1311696 Öğrenci, uygun ergonomik ve antropometrik datayı seçerek tasarıma entegre edebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1
2 5
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek