Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS320 Sanat Yönetimi 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Sanatın kendi kendini idaresi ile sanatın sanat dışı aktör ve faktörler ile idaresini araştırmak, sanat hamileri, sanat yönetimi, sanat eleştirisi, sanat eğitimi ve sanat destekçileri arasındaki ilişkiyi betimlemek, tablo tacirliği, galericilik, müzecilik, konservatörlük, kolektörlük, küratörlük gibi mesleki kapsam ve yeterlikleri incelemek, sanat yönetiminin yeni belirleyenlerini fark etmek, bu dersin amaçları olarak gösterilebilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Metin EKER, Dr. Öğrt. Üyesi Tarık YAZAR, Dr. Öğrt. Üyesi Engin GÜNEY

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. W.J.T. Mitchell, THE LANGUAGE OF IMAGES, The University of Chicago Press, Chicago-London 1980. 2. Jonathan E. Schroeder, VISUAL CONSUMPTION, Routledge, London-New York 2002. 3. Tony Schirato-Jen Webb, READING THE VISUAL, Allen and Unwin, Australia 2004. 4. Erinç, M.S. (2009). Sanat sosyolojisine giriş. Ankara: Ütopya Yayınevi. 5. Soykan, Ö.N. (2009). Sanat sosyolojisi kuram ve uygulama. İstanbul: Dönence Yayınları. 6. Tezcan, M. (2011). Sanat sosyolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık. 7. Ali Akay, A. (1999). Sanatın sosyolojik gözü. İstanbul: Bağlam

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Sanat yönetimi dersi geleneksel eğitim metodolojisi ve usta-çırak ilişkisi, sanat loncaları, sanat-zanaat farklılıkları, endüstri devrimi ve aydınlanmanın etkileri, sanat hamileri, sanat eleştirmenleri, sanat tacirliği ve meta, sanat piyasası ve Pazar yöneticileri, sanatın el değiştirmesi ve ekonomik belirleyenleri, sanatta spekülasyon ve manipülasyon çalışmaları, gibi başlıkları inceler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8
34 Okuma 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanat yönetiminin temel kavramları ve unsurları Okuma
2 Geleneksel sanat eğitimi ve usta-çırak ilişkisi Okuma
3 Sanat hamileri olarak kilise, saray ve aristokrasi Okuma
4 Sanat-zanaat ayrımları ve sanatın endüstrileşmesi Okuma
5 Sanat galericiliği Okuma
6 Sanat müzeciliği Okuma
7 Konservatörlük Okuma
8 Kollektörlük Okuma
9 Ara Sınav.
10 Küratörlük Okuma
11 Tablo tacirliği Okuma
12 Sanatçı koçluğu Okuma
13 Sanat eleştirisi ve sanat eleştirmeni Okuma
14 Sanat yönetiminde gelecekçi öngörüler Okuma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1310876 Sanat yönetimini tarif eder
2 1310877 Sanat yönetiminin geleneksel unsurlarını bilir
3 1310878 Sanatın meta olgusu ve ticari potansiyelini değerlendirir
4 1310879 Sanatta manipülasyon ve spekülasyonların ekonomik gerekçelerini tartışır
5 1310880 Sanat yönetiminin geleceğine ilişkin tespitlerde bulunur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek