Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS326 Teknoloji Okuryazarlıkları 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Geçmişten günümüze gerçekleşen bilimsel ve teknolojik gelişmeler, sosyo-kültürel dönüşümler, öngörülen gelecekteki değişimler referans alınarak geleceğin sanat faaliyetleri hakkında yorumlarda bulunmak. Teknolojik ve bilimsel gelişmeler hakkında tespitlerde bulunmak ve bunlar arasındaki bağlantılara dikkat çekmek bu dersin amacı olarak gösterilebilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğretim Üyesi Engin Güney

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gerçekliği Sanatsal Özümsemenin Bilimi Estetik, (Çev. Yakup Şahan), İstanbul: Hayalbaz Kitap.BOLAY, S. H.(2010), Bilmin Değeri Meselesi, Ankara: Ebabil Yayınları.EDE, S. (2005), Art and Science, New York: I.B.Tauris & Co LtdSMİTH, B. (2002), “Post-modem Art, or: Virtual Reality as Trojan Donkey, or: Horsetail Tartan Literature Groin Art.” Computers & Art (Ed: Stuart Mealing), Great Britain: İntellect, ss: 127-143.TÜRKOĞLU, T. (2010), Dijital Kültür, İstanbul: Beyaz YayınlarıWİLSON, S. (2002). Information Arts Intersections of Art, Science, and Technology, London: The MIT Press Cambridge.AKDAĞ, N. (2009), Bilim Teknoloji ve Sanatta Dünyayı Değiştiren Buluşlar, İstanbul: Yeşil Elma Yayıncılık.AKMAN, T. (1998), 2000 Yılına Doğru Sibernetik, Ankara: Türkiye İş.CHATFİELD, T. (2013), Dijital Çağa Nasıl Uyum Sağlarız? (Çev: Levent Konca), İstanbul: Sel Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Teknoloji Okuryazarlıkları dersnde,teknoloji kültüründen tekno-kültüre geçişin en önemli vasıta sahası ve eylem alanı olarak hızlı teknolojik gelişmelerin yaşam biçimleri üzerindeki yansımaları incelenir. Sanat, bilim ve teknolojinin ortaya koyduğu ilişki çerçevesi irdelenir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 8 2 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 2 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Teknoloji ve tanımı. Araştırma, inceleme
2 Günümüze kadar gerçekleşen teknolojik gelişmeler ve sanattaki yansımaları Araştırma, inceleme
3 Günümüzde gerçekleşen teknolojik gelişmeler ve sanattaki yansımaları araştırma
4 Bir görsel iletişim aracı olarak yeni teknolojiler Araştırma, inceleme
5 Kültürel bir karakter olarak yeni teknolojiler Araştırma, inceleme
6 Güç ve ideoloji olarak yeni teknolojiler. Araştırma, inceleme
7 Güç ve ideoloji olarak yeni teknolojiler.
8 Gelişen teknolojilerle dönüşen kültür ve teknolojik gelişmelerle gerçekleşen sanatçı algısındaki değişimler.
9 Ara Sınav
10 Gelişen teknolojilerle dönüşen kültür.
11 Dijital sanat.
12 Robotik sanat, dijital heykel, mekatronik.
13 Yazılım sanatı ve internet sanatı
14 Genel değerlendirme.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1310932 Teknoji kültür ilişkisini ve okuryazarlık anlayışını kavrar.
2 1310933 Sanat, bilim ve teknolji ilişkisinde disiplinlerarası yaklaşımları çözebilir.
3 1310934 Teknolojik ve bilimsel gelişmeler hakkında tespitlerde bulunabilir.
4 1310935 Tekno-kültürel değişimlerin sanattaki yansımalarını ve yeni medya ekseninde sanatın rolünü kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1
2
3 5
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek