Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS336 Stop Motion Animasyon 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Stop Motion Animasyon tekniği, tarihi ve temel prensipleri hakkında bilgilendirmek ve ders kapsamında alternatif, özgün animasyon teknikleri ve fikirleri ulusal ve yurtdışı örnekleri üzerinden incelenerek, daha geniş bir perspektiften bakılmasını sağlamak ve animasyon film üretimine yönelik bilgi ve prensiplerin irdelenmesi, uygulama yeterliliklerinin kazanılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Özlem AYVAZ TUNÇ

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Barry JC Purves, Stop-motion Animation-Frame by Frame Film-making with Puppets and Models, 2014 2. Susannah Shaw ,Stop Motion: Craft Skills for Model Animation (Focal Press Visual Effects and Animation)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu ders, Stop-motion animasyonun tanımı, türleri hakkında bilgi verilerek, ödüllü animasyonlar filmleri üzerinden açıklanması, stop-motion animasyon film yapım süreçlerine yönelik algı oluşturabilmek için tüm aşamaların detaylı bir şekilde irdelenmesi ve uygulanması, ulusal ve uluslar arası düzeyde animasyon filmlerinin sanatçılarının üsluplarına ilişkin bilgi edinilmesini içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 2 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 2 6
34 Okuma 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Animasyon ve animasyon tarihi hakkında genel bilgilendirme Literatür hazırlığı
2 Stop-Motion Animasyon ve türleri hakkında bilgilendirme. animasyon filmleri gösterimi Sunum hazırlığı
3 Stop-Motion Animasyon Öncüleri: Wladyslaw Starewicz, Willis Harold O'Brien, Ray Harryhausen ve Jiří Trnka film sunumları Araştırma, inceleme
4 Stop-motion animasyon yapım süreçlerinin uygulamalı gösterimi. Karakter ve öykü panosu ( Storyboard ) tasarımına giriş. Stop motion Animasyon için kullanılacak materyalin belirlenmesi. Araştırma, inceleme
5 Stop-Motion animasyon kukla tasarım süreci hakkında bilgilendirme. Karakter ve öykü panosu ( Storyboard) tasarımının sonuçlandırılması. Araştırma, inceleme
6 Stop-Motion Animasyon yapım süreçleri Araştırma, inceleme
7 Stop-Motion animasyonda kamera kullanımı hakkında bilgi Araştırma, inceleme
8 Animasyon Araştırma, inceleme
9 Ara sınav
10 Animasyon Araştırma, inceleme
11 Animasyon Araştırma, inceleme
12 Final Proje Üretimi ve Post-prodüksiyon Araştırma, inceleme
13 Final Proje Üretimi ve Post-prodüksiyon Araştırma, inceleme
14 Dönem sonu ve final çalışmalarının değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1310916 Stop motion animasyon film tarihi hakkında bilgilenir
2 1310917 İlk animasyon denemelerini, yapılış tekniklerini ve içeriklerini öğrenir
3 1310918 Animasyonun tarihsel gelişim evrelerine ve ilk animatörlere dair fikir edinir
4 1310919 Stop motion animasyon, sunum, yönetim, üretim ve dağıtım aşamalarının gerçekleştirebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek