Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS338 Türk Resim Sanatı 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Osmanlı Minyatürlerinden 1950’lere kadar Türk Sanatının değişim evreleri ile Türk Sanatının ulusal ve yerel kimliği tanıtılacak. Türk Sanatının Dünya Sanatı içindeki yerinin değerlendirilebilmesini sağlayacak bilgi birikimi ve yorum deneyimi aktarılacak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Metin EKER, Yrd.Doç.Dr.Engin Güney

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ant, M. (2004). Osmanlı tasvir sanatları: minyatür. İstanbul: Türkiye iş Bankası Yayınları. Haydaroğlu, M. (2004). Ben mehmet siyah kalem, insanlar ve cinlerin ustası. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları Tansuğ, S. (1995). Çağdaş Türk resmi. İstanbul: Remzi Kitabevi. Gezer H. (1984). Cumhuriyet dönemi Türk heykeli. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları. Duben, İ. (2007). Türk resmi ve eleştirisi 1880-1950. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Renda, G. ,Erol T. Berk, N. ,Turan,i A., Özsezgin K., Aslıer, M. (1980-81-82-89). Başlangıcından bugüne çağdaş Türk resim sanatı tarihi. Cilt:4. İstanbul: Tiglat Yayınları. Giray,K. (1948).Türkiye iş bankası resim koleksiyonu. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Osmanlı Minyatürlerinden başlayarak 1950?lere kadar etkinliğini sürdürmüş Türk Ressamları ve Sanat Hareketleri, Sanatçıların tavırları, ürettikleri çalışmalar, ele aldıkları konular ve dönem özellikleri üzerine yazılmış makaleleri okuma, anlatma ve değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 3 4 12
2 Final Sınavı 3 4 12
5 Derse Katılım 15 2 30
34 Okuma 1 1 1
54 Ev Ödevi 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriğinin ve kaynakçasının tanıtımı ve ödevlerin dağıtılması. Kaynakça Hazırlanması
2 Osmanlı minyatürleri, Mehmet Siyahkalem, Asker Ressamlar Kuşağı. Sunum Hazırlığı
3 Meşrutiyet öncesi ve Şeker Ahmet Paşa (İpek Duben), Sunum Hazırlığı
4 Meşrutiyet döneminde resmi etkileyen unsurlar (İpek Duben), Sunum Hazırlığı
5 Gerçekçilik ve Zihniyet, Resimde Mekan Sorunu (İpek Duben), Süleyman Seyyit, Şeker Ahmet Paşa, Hüseyin Zekai Paşa, Osman Hamdi. Sunum Hazırlığı
6 Sanayi Nefise Mektebi, Osmanlı Ressamlar Cemiyeti ve Mecmuası, 1914 Çallı Kuşağı, Galatasaray Sergileri, Gelenek, Dramatik Figür ve Portre (İpek Duben). Sunum Hazırlığı
7 Empresyonizmin Türk Resminde Anlamı, Türkiye’de Empresyonizm Üzerine Eleştiri Yazıları (İpek Duben). Sunum Hazırlığı
8 Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği, D Grubu Hareketi (1933), Konstrüktivizm ve Kübizm(İpek Duben). Bağımsızlar: İlhami Demirci, Şefik Bursalı, Leyla Gamsız, Şemsi Arel, Maide Arel, Abidin Elderoğlu, Hamit Görele, Ziya Keseroğlu, Seyfi Tora Sunum Hazırlığı
9 Ara Sınav
10 Yeniler: Liman Ressamları, 10’lar Grubu, Yeni Dal Grubu, Profesyonel Ressamlar Grubu, Sunum Hazırlığı
11 Cumhuriyetin ilk Yirmi Yılı, Heykelde İlk on beş yıl: Yabancı Sanatçılar, Türk Heykel Sanatçıları, Resim İçin Yurt Gezileri. Sunum Hazırlığı
12 Cumhuriyet Öncesi Sanat Düşüncesi, Eleştiri ve Ölçütleri: 1876-1923, Resim Nedir? Resmin İşlevi? Taklit Sorunu, Güzellik Kavramı Sunum Hazırlığı
13 Cumhuriyet döneminde eleştiri, eleştiri dili ve ölçütleri, güzellik kavramı, konu sorunu. Sunum Hazırlığı
14 Günümüz Türk Resim Sanatı Sunum Hazırlığı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1310948 Osmanlı Minyatürlerinden başlayarak 1950’lere kadar etkinliğini sürdürmüş Türk Ressamları ve Sanat Hareketlerini tanır,
2 1310949 Türk Resim Sanatını değerlendirebilir,
3 1310950 Yorumlayabilir,
4 1310951 Eleştirebilir
5 1310952 Dünya Sanatıyla karşılaştırabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek