Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS342 Füzyon Teknikleri 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Fırında Cam şekillendirme tekniklerinden biri olan füzyon yönteminin uygulama süreçlerini tanıtmayı ve cam malzemenin sahip olduğu doğal özellikler ile birlikte sanatsal tasarımlar amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fidan Tonza Araş. Gör. Serap Bedel Özek

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

DOUGLAS, R.W - FRANK Susan (1972) A History of Glassmaking, The Whitefriars Press, London. DODSWORTH, Roger (1996) Glass and Glassmaking, Shire Publications, London. CUMMİNGS, Keith (1997) Techniques of Kiln Formed Glass, A&C Black Limited, London. CUMMİNGS, Keith (1980)The Technique of Glass Forming, B&T Batsford, London. CHEEK Martin (2011)Fused Glass Mosaics, schiffer publishing ltd. Cam füzyon tekniği ile ilgili Tezler, Makaleler, bildiriler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Tasarımı yapılan formlara uygun camların kesildikten sonra cam boyaları ile boyanması, kalıplara yerleştirilmesi ve sonrasında cam füzyon fırınlarında gerekli ısı derecelerinde ısıtılıp cama yeniden şekil verme işlemleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 70 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 4 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Camın Tanımı, Yapısı, Cam Hammaddeleri ve Camda Kullanılan Oksitler üzerine bilgilendirme Füzyon Tekniği ve Tarihsel gelişimi Gerekli Malzeme temini üzerine listenin verilmesi Literatür Taraması, Kaynak Oluşturma
2 Çağdaş Cam Sanatçılarının Füzyon tekniği uygulamalarına Yönelik Bilgilendirme Füzyon için cam kesme tekniğinin öğretilmesi. Farklı geometrik şekilleri kesme uygulamaları. 1. projenin ilanı Kaynak oluşturma, Proje Konusu belirleme
3 Tasarım eskizlerinin değerlendirilmesi. Füzyon çalışması için ön hazırlık yapılması. Malzeme temini. Malzeme listesinin yapılması, Değerlendirme için zaman kontrolü
4 Tasarıma uygun cam kesim çalışmalarının tamamlanması. Kalıpların hazırlanması Uygulama için gerekli malzemelerin temini
5 Tasarım doğrultusunda renklendiricilerle cam boyama yapma Uygulama için gerekli malzemelerin temini
6 Uygun Fırın rejimini belirleyerek cam pişirimi yapma. 2. Projenin İlanı Fırın rejimi hesaplama Proje Konusu belirleme
7 Uygun Fırın rejimini belirleyerek cam pişirimi yapma. Tasarım ve Eskizlerin değerlendirilmesi Değerlendirme için zaman yönetimi
8 Ara Sınav
9 Tasarım ve Eskizlerin değerlendirilmesi ve kabulü ve gerekli malzemelerin temini Değerlendirme için zaman yönetimi Malzeme listesi oluşturma
10 Tasarıma uygun cam kesim çalışmalarının tamamlanması. Uygulama için hazırlık
11 Tasarım doğrultusunda renklendiricilerle cam boyama yapma Uygulama için hazırlık
12 Tasarım doğrultusunda renklendiricilerle cam boyama yapma Uygulama için hazırlık
13 Uygun Fırın rejimini belirleyerek cam pişirimi yapma. Uygulama için hazırlık
14 Uygun Fırın rejimini belirleyerek cam pişirimi yapma. Uygulama için hazırlık

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1311124 Cam tasarımı konusunda temel bilgiye sahip olabilmesi
2 1311125 Cam malzemeyi tanıma ve teknik bilgiye sahip olabilmesi
3 1311126 Füzyon tekniği ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olması
4 1311127 Füzyon tekniği ve fırın rejimleri hakkında bilgi sahibi olması
5 1311128 Mesleki terminoloji ve kavramları konusunda bilgi sahibi olması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek