Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS314 Cam Atelye Uygulamaları 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Cam atölyesinin tanıtımı ve çalışma prensiplerinin anlatılması . Pratiğe bağlı olarak atölye alanında çalışma ve üretim mantığının anlaşılması . Cam kesme, boyama, soğuk ve sıcak birleştirme yöntemleri üzerinden çalışmaların gerçekleştirilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Seyit Taha Baydar

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Thamen ve Hudson, (2004),Bryan Sentance, Ceramics- A Worlg Guide To Traditional Techniques, , London 2004. [2] Hamlyn , (1968), Robert S. Charleston, World Ceramics,London-New York. [3] David Whitehouse, Glass:A Pocket Dictionary of Terms Commonly Used to Describe Glass and Glassmaking, [4] (1993), Corning Glass Museum, New York. [5] Keith Cummings,(2009), Çağdaş Cam Sanatı,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Cam alanında temel eğitimi içermektedir. Başlangıç seviyesinde verilecek olan eğitimde atölye ve ekipmanlar tanıtılıp, uygulamaya geçilecektir. Uygulamayla birlikte gerçekleştirilmek istenilen tasarımlar üzerine çalışmalar yapılacaktır. Düz camlar üzerinde boyama, kesip birleştirerek iki ve üç boyutlu çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 13 4 52
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 1 4 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kalıpta cam şekillendirme yöntemi uygulayarak ve ardından çöktürme yöntemi kullanılarak bir cam çalışması uygulaması. Araştırma cam atelye uyg. arif deniz.docx
2 Negatif veya pozitif alçı alıp üzerine cam çöktürme için yapılacak cam çalışmasının tasarımının hazırlanması. Araştırma
3 Alçıdan kalıpların hazırlanması ve kazıma tekniğinin uygulanması. Araştırma
4 Kalıp üzerinde çöktürülecek camların kesilmesi. Araştırma
5 Kalıp üzerine fırına cam çöktürülmesi üzere kalıpların fırına verilmesi. Araştırma
6 Fırından çıkarılan çöktürme çalışmalarının değerlendirilmesinin yapılması. Araştırma
7 Açık alevde iç kalıp üzerin şekillendirme (coreforming) çalışmasının tanıtılması. Araştırma cam atelye uyg. arif deniz.docx
8 Ara Sınav Araştırma
9 Coreforming (iç kalıp üzerinde şekillendirme) çalışması için iç çekirdeğin modellenmesi.
10 İç kalıp üzerine şekillendirme uygulama denemeleri. Araştırma
11 İç kalıp üzerine uygulama denemelerine devam ettirmek. Araştırma
12 İç kalıp formlarının tamamlanması. Araştırma
13 Uygulamaların soğuk cam uygulamalarının yapılması. Araştırma
14 Cam çalışmalarının genel değerlendirilmesi.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1310680 Camın nasıl şekilleneceğini öğrenir
2 1310681 Bireysel ve takım çalışmalarıyla sosyal beceri ve iletişimi artar
3 1310682 Tasarım becerisi ve numune gerçekleştirme aşamalarını öğrenir
4 1310683 Farklı ortam ve disiplinlerde çalışma becerisi kazanır
5 1310684 Cam kesme, yapıştırma ve fırınlama alanında temel eğitimini tamamlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek