Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS348 İtalyanca II 927003 3 6 3

Dersin Amacı

İtalyancanın A1 düzeyinde işlevsel kullanımın sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nalan KIZILTAN

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul ders yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Amici D’Italia

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

A1 seviyesinde Güzel Sanatlar öğrencilerine kendilerini anlatabilme becerileri kazandırmak, İtalyancada üç tür fillinin şimdiki zaman çekimini kullanmalarını sağlamak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 1 2
2 Final Sınavı 2 1 2
10 Tartışma 2 18 36
54 Ev Ödevi 2 20 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tekrar
2 Nesneleri tanıtma İtalyancada okunuşlar.docx
3 Kişileri tanıtma İtaliano essere.docx
4 Aile üyelerini tanıtma storage/app/public/kiziltan/136451
5 Saat sorma grammaticaitaliana-161029172153.pdf
6 Sınıf dışında ne yaptığını sorma gliitalianieilcibo-170508095046.pdf
7 Hobiler
8 Giysiler
9 Ara sınav
10 Boş zamanlarda, tatillerde ne yaptığını sorma ve anlatma
11 Boş zamanlarda, tatillerde ne yaptığını sorma ve anlatma
12 Davet etme ve kabul/reddetme
13 Proje
14 Proje

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1304733 Öğrenciler İtalyancayıA1 düzeyinde işlevsel olarak kullanabilirler
2 1304734 Öğrenciler A1 seviyesinde İtalyanca olarak kendilerini anlatabilirler
3 1304735 Öğrenciler İtalyancada 3 tür fiilin şimdiki zaman çekimini kullanabilirler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4
2 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4
3 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek