Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS411 Bilgi Felsefesi 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Bu derste modern felsefeyi niteleyen ana konulardan bir tanesi olan bilginin neliği, türleri ve bu alandaki baskın felsefi tutumlar ele alınmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dışarıdan Görevlendirme

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Denkel, Arda. Bilginin Temelleri. Felsefe. Ankara: Doruk Yayıncılık, 2011.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Konular, Anglo-Amerikan gelenekteki felsefenin biçimlendirmesiyle uyum içinde ele alınacaktır. Arda Denkel'in kitabı ana sorunları anlamak üzere okunacak; Denkel’in bu çalışması, bilgi felsefesinde bir sorunun derinlemesine nasıl incelendiğine örnek olarak kullanılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 6 2 12
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14
34 Okuma 11 2 22

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Modern Düşünce Descartes Aydınlanma ve Algı
3 Genel Görüş Kuşkucu Uslamlamalar
4 Yalın Gerçekliğin Karşıçıkışı Locke'un Gerçekçi Deneyciliği: Tasarımcılık
5 Berkeley'in Eleştirileri Tasarımcılığın Yadsınması
6 Bilgi Kuramında Özdeksizcilik Algının Görüngücü Çözümlemesi
7 Duyu Verileri" ve "Yapılar" Görüngücülüğün Eleştirisi
8 Özdeksel Varlığın Görüngüsel Bilgisi
9 Ara Sınav.
10 Anlıksal Olgular Descartes ve Etkileşimcilik
11 Özdekçilik Anlıksal Olayların Doğası
12 Kişinin Özdeşliği Sorunu Süreklilik Kuramı
13 Süreklilik Yeterli midir?
14 Zorunlu Koşul

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1310506 Öğrenci bilginin kaynağı ve türleri üzerine düşünebilecektir.
2 1310507 Öğrenci felsefe dışındaki alanlardaki bilgi anlayışlarını çözümleyebilir.
3 1310508 Öğrenci bilgi felsefesinin klasik modern felsefenin nasıl ana konusunu oluşturduğunu kavrayabilecektir.
4 1310509 Öğrenci modern filozofların bilgiye dair görüşlerini çözümleyebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1
2
3 4
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek