Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS427 Endüstriyel Cam Tasarımı 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Endüstriyel cam üretim teknikleri ve üretim çeşitliliğinin kavramsal proje çalışmalarıyla incelenmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğretim Üyesi Deniz Ekmekçioğlu

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Cam ve Çağdaş Tasarım İçindeki Yeri, Prof. Önder Küçükerman. 'Paşabahçe Ticaret Limited' Yayını, 1977, İstanbul • Tarihi Süreç İçinde Tasarım, Üretim, Endüstri ve Yaratıcılık, Önder Küçükerman ve İpek Fitoz, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları 808 • Endüstri Tasarımı, Endüstri İçin Ürün Tasarımında Yaratıcılık, Prof. Önder Küçükerman, 'Yem Yayın', Yapı Endüstri Merkezi, 1996, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Endüstriyel Cam tasarımı ile ilgili teknik problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisine sahip olabilme amaçlanmaktadır. Cam proje üretiminde tasarlama, planlama ve zaman yönetimini kavrayarak, tasarım ilkeleri kapsamında cam ürünler elde etmek dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Endüstriyel cam şekillendirme teknikleri ve yöntemlerinin teorik olarak aktarılması.
2 Endüstriyel cam şekillendirme yöntemleri ile proje uygulamaları.
3 Endüstriyel cam şekillendirme yöntemleri ile proje uygulamaları.
4 Endüstriyel cam şekillendirme yöntemleri ile proje uygulamaları.
5 Endüstriyel cam şekillendirme yöntemleri ile proje uygulamaları.
6 Endüstriyel cam şekillendirme yöntemleri ile proje uygulamaları.
7 Endüstriyel cam şekillendirme yöntemleri ile proje uygulamaları.
8 Araştırma projelerinin sonuçlandırılması ve değerlendirilmesi.
9 Ara Sınav
10 Endüstriyel cam şekillendirme teknikleri ve yöntemlerinin teorik olarak aktarılması.
11 Endüstriyel cam şekillendirme yöntemleri ile proje uygulamaları.
12 Endüstriyel cam şekillendirme yöntemleri ile proje uygulamaları.
13 Endüstriyel cam şekillendirme yöntemleri ile proje uygulamaları.
14 Dönem sonu çalışmaların değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1311019 Alanı ile ilgili literatür taraması yaparak yeni araştırma geliştirme projeleri hazırlayabilir.
2 1311020 Cam proje üretiminde tasarlama planlama ve zaman yönetimi sürecini planlar.
3 1311021 Endüstriyel cam üretiminde oluşacak problemlere çözüm geliştirir.
4 1311022 Sanat ve tasarım alanlarında endüstriyel cam tasarımı projelerini organize eder ve sürdürebilir.
5 1311023 Endüstriyel cam şekillendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak yeni ürün tasarımı yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek