Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS416 İç Mekan Tasarımı 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Çeşitli mimari özelliklerin tamamlayıcılıklarını, uyumlarını ve estetik yönsemelerini ön planda tutmak ve iç mekan kavramı üzerinde odaklanmak. Mekan uzaylarının tasarımsal ve estetik konular, içerikler ve hedefler ile örtüşebilecek projeler incelemek. Mobilya, mimari doku, insan algıları, renk analizleri, ışık, hareket, dinamizm ve denge gibi sanatsal, estetik, tasarımsal içeriklerin işlenmesi. Bu ders uygulamalı bir ders olup, sınavları bir vize, final ve bütünlemeden oluşmaktadır. Sınavlar yazılı, uygulamalı ya da proje-ödev biçiminde gerçekleştirilebilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Deniz Ekmekçioğlu

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Designing for Re-use-The Life of Consumer Packaging, Tom Fisher, Janet Shipton, Earthscan, 2010 2. Packaging Sustainability: Tools, Systems, and Strategies for Innovative Package Design, Wendy Jedlicka, John Wiley&Sons, Inc. 2009 3. Doğan Kuban ,Mimarlık Kavramları,Yem Yayın Ekim 2007

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Mekan tasarımı, işlevi, strüktürü, iç mimari çözümü, peyzaj düzenlemesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
6 Uygulama/Pratik 1 20 1
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 80 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse giriş ve seçilen projenin dağıtımı Literatür hazırlığı
2 Analiz çalışması ile ilgili örnek sunum Sunum hazırlığı
3 Konut tasarımı. salon, yatak odası. 1/20. Araştırma, inceleme
4 Konut tasarımına devam Salon,Yatak Odası 1/20 çizimleri Araştırma, inceleme
5 Villa projesi için yer görülmesi. Villa kullanıcıları için fonksiyon şeması ve tasarımı Araştırma, inceleme
6 Konsept belirlenmesi, İç mekan organizasyonu Araştırma, inceleme
7 Tasarıma Başlanması Araştırma, inceleme
8 Mekan Tefrişleri Araştırma, inceleme
9 Ara Sınav
10 Malzeme Seçimleri Araştırma, inceleme
11 1/20 Mutfak-Banyo-Y.O.-Salon Detayları ve Mobilya Detayları Araştırma, inceleme
12 Peyzaj Çalışması Araştırma, inceleme
13 Boyama ve Sunum Teknikleri Araştırma, inceleme
14 Sunum, Proje teslimi Araştırma, inceleme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1312763 Dersin seviyesinde iç mekan tasarımı yapar.
2 1312764 Ergonomik değerlendirmeler yapar.
3 1312765 Antropometrik değerlendirmeler yapar.
4 1312766 İç mekan tasarımına dair malzemeleri tanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek