Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS412 Tüketim Estetiği 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Genel estetik ve sanat estetiği kapsamlarının giderek dönüşüm yaşadığı günümüzde yeni yönelim ve tesirler ile hem epistemolojik hem de sosyolojik yeni belirlemelere maruz kalmıştır. Tüketim estetiği dersi, tüketim olgusunun motivasyonel ve yayılımsal tesir inşasının insani boyutları üzerine yeni yaklaşımlara da dinamik olan estetik içeriklerinin incelenmesi amacını gütmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Metin EKER, Doçent Dr. Tamer ASLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• W.J.T. Mitchell, THE LANGUAGE OF IMAGES, The University of Chicago Press, Chicago-London 1980. • Jonathan E. Schroeder, VISUAL CONSUMPTION, Routledge, London-New York 2002. • Tony Schirato-Jen Webb, READING THE VISUAL, Allen and Unwin, Australia 2004. • Moissej Kagan, ESTETİK VE SANAT NOTLARI, (çev. Aziz Çalışlar), Karakalem Kitabevi, İzmir 2008. • İsmail Tunalı, ESTETİK, Remzi Kitabevi, İstanbul 1989. • Benedetto Croce, ESTETİK (ifade bilimi ve Genel Linguistik Olarak), Remzi Kitabevi, İstanbul 1989. • Gilbert Clark-Enra zimmerman, Teaching Talented Art Students, teacher Colloge Press, New York 2004.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tüketim Estetiği dersi; meta estetiği, data estetiği, medya estetiği, tekno-estetik ve anti-estetik ekseninde çağdaş yaşam konforu ve konformizmi ile insani donanımların fiziki kapsamları üzerinde etkili estetik yeni ekolojileri, ders içerikleri olarak gündeme almaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
54 Ev Ödevi 3 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders içeriğine yönelik temel kavramların değerlendirilmesi Sunum hazırlığı Dersin Çerçevesi.docx
2 Bir disiplin olarak estetik ve sanat tarihinin tüketim estetiğiyle ilişkisinin kurulması Araştırma, inceleme Tüketim Estetiği 2. Ders.pdf
3 Estetik ve sanat tarihi çerçevesinde imge ve temsil biçimlerinin tarihsel süreç içerisinde geçirdiği değişimler... Araştırma, inceleme Tüketim Estetiği 3. Ders.pdf
4 Estetik ve sanat tarihi çerçevesinde imge ve temsil biçimlerinin tarihsel süreç içerisinde geçirdiği değişimler... Araştırma, inceleme Tüketim Estetiği 4. Ders (Devam).pdf
5 Estetiğin ideolojisi ve tüketim estetiği olgusunun ortaya çıkışı Araştırma, inceleme Tüketim Estetiği 5. Ders.pdf
6 Meta kavramı ve meta estetiği Araştırma, inceleme Tüketim Estetiği 6.Ders.pdf
7 Meta estetiği-tüketim estetiği ilişkisi bağlamında ürün reklamları Araştırma, inceleme Tüketim Estetiği 7.Ders.pdf
8 Bedenin tarihi ve tüketim kültürü-beden ilişkisi Araştırma, inceleme Tüketim Estetiği 8. Ders.pdf
9 Ara sınav
10 Tüketim kültürü ve beden Araştırma, inceleme Tüketim Estetiği 10. Ders.pdf
11 Sanat olarak reklam Araştırma, inceleme Sanat Olarak Reklam - 11. Ders.pdf
12 Seçilen reklam afişlerinin estetik tarihi, sanat tarihi, tüketim estetiği ve tüketim kültürü çerçevesinde öğrenciler tarafından çözümlenmesi Araştırma, inceleme Tüketim Estetiği 12. Ders.docx
13 Seçilen reklam filmlerinin estetik tarihi, sanat tarihi, tüketim estetiği ve tüketim kültürü çerçevesinde öğrenciler tarafından çözümlenmesi Araştırma, inceleme Tüketim Estetiği 13. Ders.docx
14 Enerji içecekleri, sigara, fast food, gazlı içecekler, alkollü içecekler vb. insan sağlığına zararlı ürünlere ilişkin "karşı estetik" reklam afişi ya da filmi üretimi... Araştırma, inceleme Tüketim Estetiği 14. Ders.docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1340376 Bir disiplin olarak estetiğin tarihçesini bilir
2 1340377 Estetiğin bilimsel, sanatsal ve felsefi temelleri hakkında yorum yapabilir
3 1340378 Çağdaş yaşam kültürü ve tüketim kültürü arasındaki ilişkiyi betimler
4 1340379 Tüketim kültürü ve tüketim estetiği arasında bağ kurarken sanatın pozisyonunu değerlendirir
5 1340380 Tüketim estetiği ile diğer estetik eğilimleri ilişkilendirebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4 3 4 3 5 4 4 5 3 4 4
2 4 4 3 3 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 4 3
4 5 4 4 5 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4
5 5 4 4 3 4 5 4 3 4 4 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek