Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS430 Sanayi Sosyolojisi 927003 4 8 3

Dersin Amacı

• Bu Derste çalışan bireylerin birbirleriyle ve iş kurumuyla olan ilişkisi, • işin kişilik üzerine etkisi, • işe uyum sorunları, • üretim tekniklerinin evrimi ve bunun toplumların değişimindeki yeri, • sanayi toplumlarının yapısının incelenmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

DR.Öğretim Üyesi Sadık ŞENER, Dr. Öğretim Üyesi Erkan LİKOS

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- ÖZKUL, M. 2008, Sanayi Sosyolojisi İsparta, Fakülte Kitabevi, 2- TÜRKDOĞAN.O. 1981, Sanayi Sosyolojisi, Türkiye’nin Sanayileşmesi, Ankara, Töre Devlet Yay.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu derste, Sosyal psikoloji, iş idaresi, ekonomi gibi bir çok sosyal bilimin ve bu bilimlerin özel dallarından bir çoğunun çeşitli düzeylerde kurdukları ilişkileri kapsamakta ve toplumsal gerçeğin bütünlüğü açısından bunları toplumun yapısına göreli olarak bir sentez haline getirmeye çalışmaktadır. Bir sanayi sistemini konu olarak inceleyen sanayi sosyolojisi, iş yerinin yapısı, güvenliği, sendikalaşma hareketliği, verimlilik, işçi işveren ilişkileri, sanayi ve toplum ilişkileri gibi konuları inceler. Sanayi Sosyolojisi ile ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi, değerlendirilmesi sonuçlar ile pratikteki görünürlüklerini karşılaştırması yapılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 4 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyoloji ve Sanayi sosyolojisinin temel kavramları
2 Toplumların Gelişmişlik göstergeleri
3 İş disiplinleri ve çalışanların görev ve sorumlukları
4 İş ve örgütlenme, örgüt psikolojisi
5 Sanayi ortamında çalışanların davranış formları
6 İş veren ve çalışma grupları arasındaki ilişkiler düzeni
7 Usta- Çırak ilişkileri
8 Sanayi- Sermaye İlişkisi
9 Ara Sınav
10 Sanayi toplumunda üretim ve bilgi dağılımı
11 Sanayi toplumu ile genel toplumun paydaşları
12 Sanayide planlama ve üretim organizasyonları
13 Sanayi toplumunda ham madde, mal ve hizmetler, ihtiyaçlar
14 Toplumsal ihtiyaçların sanayiye yansımaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1312464 Sosyoloji ve sanayi sosyolojisi ile ilgili temel kavramları bilir.
2 1312465 Sanayi toplumu ile tarım ve hizmet sektörleri arasındaki fark ve ortak yönleri bilir
3 1312466 Çalıştığı bir iş yerinde temel haklarını ve hukunu bilir
4 1312467 Sanayi bölgesinde sosyal araştırma yapabilir
5 1312468 Sanayi toplumu ile toplumsal gelişmişlik arasındaki ilişkileri, etkenleri bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1
2
3 2
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek