Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS434 Sibernetik 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Bilim, sanat ve teknoloji ilişkisinin dünü, bugünü. Bilim, bilgi sistem ve sistem analizleri. Sistemler, kendi kendini düzenleyen sistemler, çok elemanlı sistemler, makinalar, otomatlar, otomatik makinalar, bilgisayar teknolojileri, bellek sahibi makinalar, siborgler, robot teknolojileri, robot teknolojilerindeki son gelişmeler, sibernetik bilimsel analiz, sibernetik ve gelecek görüşleri içermektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üy. Sadık ŞENER, Dr.Öğr.Üy. Deniz EKMEKÇİOĞLU, Dr.Öğr.Üy. Erkan LİKOS

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Sibernetik Dünü, Bugünü, Yarını, Toygar Akman, Kaknüs Yayınları, 2003 • Sibernetik, Ayhan Songar, Yeni Asya Yayınları, 1979 • Cybernetics: or the Control and Communication in the Animal and the Machine, Norbert Wiener, 1965

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Sibernetik, yalnızca "otomatik makineler yapımı" ile ilgilenmemektedir. Bu durunu daha da geliştirerek, "otomasyon sistemleri" ve "bilgi bankaları" aşamasına gelmekte ve oradan daha da ileri giderek makinelerle insanlar, makinelerle makineler arasındaki "bilgi alışverişi ve ayarlama durumlarını sağlamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sibernetiğin Tanımlanması
2 Sistemlerin Tanımlanması
3 Sistem Tanımlama prensipleri
4 Yeryüzünde sistemin çalışması
5 Yeryüzünde sistemin çalışması
6 Hayvanlar alemindeki sistem analizi
7 Hayvanlar alemindeki sistem analizi
8 Grup ve İstatistiksel Mekanizmalar
9 Ara Sınav
10 Grup ve İstatistiksel Mekanizmalar
11 Beyin Dalgaları ve Kendini Örgütleyen sistemler
12 Bilgisayarlı makineler ve Sinir Sistemi
13 Sibernetik ve Psikopatoloji
14 Dönem Özeti

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1312504 Bilim, sanat ve teknoloji ilişkisinin dünü,bugünü ve yarımnı bir araya getirecek sistemler oluşturur.
2 1312505 Bilimsel analiz, sibernetik ve gelecek görüşleri içermektedir.
3 1312506 Çok elemanlı sistemler, makinalar, otomatlar, otomatik makinalar, bilgisayar teknolojilerini tanımlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1
2
3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek