Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS436 Standardizasyon ve Ürün Sertifikasyonu 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Üretimde, hizmette ve anlayışta, ölçme ve deneylerde bir örnek standardın sağlanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Standardizasyon ise; belirli bir faaliyetle ilgili olarak, ekonomik fayda sağlamak üzere, bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralların uygulamasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr. Üyesi Erkan LİKOS

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2810 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1768 2. Factory Inspection Procedures Harmonised Requirements, Harmonised Requirements, PERMANENT DOCUMENT CIG 021 3. Certification and Marks in Europe, A Study commissioned by EFTA, January 2008 4. ISO/IEC Guide 65:1996, General requirements for bodies operating product certification systems

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Ekonomik, teknolojik ve sosyal değişmelerin etkisiyle Ürün ve hizmet üretiminde tüketicilerin farklı beklentileri kaliteli ürün ve hizmet ile karşılanmaktadır. Kalitenin çok boyutlu olmasından dolauyı Kalite kavramı kullanım amacına göre farklı anlamlar ifade edebilmektedir. Kalite, yönetim bilimciler arasında müşteri tarafından istenilen özelliklere ve standartlara uygunluk olarak ifade edilen uygunluk kalitesi ve örgüt tarafından istenen tasarım özelliklerine ve standartlarına uygunluk olarak ifade edilen tasarım kalitesi sınıflaması da yapılmaktadır. Bu kapsamda, Kalitenin Bileşenleri, Kalite Yönetimi, Kalite Güvencesi, Kalite Kontrol, Kalite Sistemi, Kalite Gözetimi, Sertifikasyon ve Kalite Sistem Denetimi gibi unsurlar incelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 2 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 2 6
34 Okuma 3 2 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Standardizasyonun tanımı ve gelişim süreci
2 Ulusal, bölgesel ve uluslararası standardı̇zasyon kuruluşları
3 Türkı̇ye’de yapılan standardı̇zasyon çalışmaları
4 Türkı̇ye’de yapılan belgelendı̇rme çalışmaları
5 Kalı̇tenı̇n tanımı ve kalite kontrol
6 Kalite yönetim sistemlerinde temel kavramlar: kalite kontrol, kalite güvence ve kalite ı̇yileştirme
7 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
8 Sertifikasyon
9 Vize Sınavı
10 Sertifikasyon süreçleri (laboratuar)
11 Sertifikasyon süreçleri (laboratuar)
12 Test Raporu Oluşturma
13 Sertifikasyon denetimleri
14 Dönemin değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1312569 Standardzasyonun konusunu, amaçlarını ve ı̇lkeleri kavranılacaktır.
2 1312570 Özelliklerine Göre Standartlar sınıflandıralacaktır.
3 1312571 Kaliteye Ulaşmada Gerekli Aşamalar belirlenecektir.
4 1312572 Sertifikasyon çeşitleri hakkında bilgi sahibi olunacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1
2 4
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek